Norm

NPR 2652:1991 nl

Vochtwering in gebouwen - Wering van vocht van buiten - Wering van vocht van binnen - Voorbeelden van bouwkundige details

Volledig inclusief:

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-10-2008

108,00 117,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 246
Gepubliceerd op 01-12-1991
Taal Nederlands
Deze Nederlandse praktijkrichtlijn geeft voor tot bewoning bestemde gebouwen aanwijzingen voor constructies en voorbeelden van details zodat deze constructies, bij een goede en correcte uitvoering, indien beproefd volgens de hoofdstukken 5 en 6 van NEN 2778:1991, waterdicht respectievelijk regenwerend zijn en indien beproefd volgens NEN 2690:1991 een voldoende lage luchtdoorlatendheid ten opzichte van de kruipruimte te hebben. Tevens worden van bouwkundige constructies, onder de voorwaarde van goede en correcte uitvoering, de prestaties t.a.v. van de binnenoppervlakte-temperatuur van scheidingsconstructies, inclusief kozijnen gegeven. Veel aandacht is gegeven aan het zo volledig mogelijk visualiseren van het onderdeel van het bouwkundige detail en de daarbij behorende indicatie van de binnenoppervlakte-temperatuurfactor. Daar evenwel de voorbeelden slechts bij uitzondering gelijk zullen zijn aan de in de praktijk te beoordelen constructie is met enige speelruimte in de details rekening gehouden. Afwijkingen dienen echter een aantoonbaar neutraal of gunstig effect te hebben op de binnenoppervlakte-temperatuurfactor. In de details zijn tevens dampdoorlatende, waterkerende en dampremmende folies weergegeven. Voor de dampremmende folies dient van geval tot geval nagegaan te worden of dit nodig is.

Details

ICS-code 91.120.30
Nederlandse titel Vochtwering in gebouwen - Wering van vocht van buiten - Wering van vocht van binnen - Voorbeelden van bouwkundige details
Engelse titel Moisture control in buildings - Moisture-proofing from outside damp - Moisture-proofing from inside damp - Examples of construction details
Wordt vervangen door
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen