Norm

NPR 2773:2012 nl

Luchtkwaliteit - Buitenlucht - Bepaling van de concentratie aan waterstofsulfide - Gaschromatografie

24,56 29,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 9
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-09-2012
Taal Nederlands
Deze NPR beschrijft een werkwijze voor de bepaling van de massaconcentratie aan waterstofsulfide (H2S) in buitenlucht, gebruik makend van een gaschromatografische methode met een vlamfotometer detector (FPD) en met directe injectie van het monster. Deze methode is van toepassing op de meting van de H2S-concentratie in buitenlucht. Het concentratiegebied ligt tussen ca. 1 µ g/m3 en 2300 µg/m3 bij een monstervolume van 10 ml. Met behulp van deze methode kunnen in één analysegang zwavelhexafluoride (SF6), carbonylsulfide (COS), zwaveldioxide (SO2) en methylmercaptan (CH3SH) eveneens worden bepaald, in ongeveer hetzelfde concentratiegebied. Koolstofdisulfide (CS2) kan niet worden bepaald. Componenten die bij de gaschromatografische analyse dezelfde of bijna dezelfde retentietijd hebben als de te bepalen componenten, kunnen storen. Bij gebruik van een voorscheidingskolom kan de storing veroorzaakt door zwavelverbindingen met grotere moleculen dan de bovengenoemde grotendeels worden opgeheven. Etheenstoring kan optreden als meer dan 10 ppm aanwezig is. De beschreven methode leent zich goed voor automatisering. Iedere 15 min kan een monster worden geanalyseerd.

Details

ICS-code 13.040.20
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Buitenlucht - Bepaling van de concentratie aan waterstofsulfide - Gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Ambient air - Determination of the concentration of hydrogen sulfide - Gaschromatography
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen