Norm

NPR 2796:2012 Ontw. nl

Luchtkwaliteit - Buitenlucht - Bepaling van de concentratie aan acrylonitril Porapakadsorptie/thermische desorptie/gaschromatografie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-09-2012

23,85 28,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 10
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-01-2012
Taal Nederlands
Deze praktijkrichtlijn beschrijft een werkwijze voor de bepaling van de concentratie aan acrylonitril (AN) in buitenlucht, gebruik makend van adsorptie aan porapak N, thermische desorptie en gaschromatografie. De methode is van toepassing voor de meting van de concentratie aan AN in lucht in het concentratiegebied van ca. 0,1 μg/m3 tot 20 mg/m3 bij een monsternemingstijd van ten hoogste 8 h. De methode is niet geschikt om momentbepalingen uit te voeren of om snelle fluctuaties in de concentratie te meten. De ondergrens van het toepassingsgebied wordt bepaald door een aantal parameters: - het doorbraakvolume van AN; dit volume mag bij de monsterneming niet worden overschreden (zie hoofdstuk 2, hoofdstuk 7 en bijlage A); - het ruisniveau van de detector (5.6); - de grootte van het desorptierendement bij lage monsterbelading; - de blancowaarde van AN in het adsorptiemiddel. Veelal blijkt dat ten hoogste 4 l lucht mag worden bemonsterd per buisje.

Details

ICS-code 13.040.20
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Buitenlucht - Bepaling van de concentratie aan acrylonitril Porapakadsorptie/thermische desorptie/gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Ambient air - Determination of the concentration of acrylonitrile Porapak adsorption/thermal desorption/gaschromatography
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen