Norm

NPR 2799:2012 nl

Luchtkwaliteit - Buitenlucht - Bepaling van de concentratie aan koolstofdisulfide - Gaschromatografie

24,56 29,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 9
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-09-2012
Taal Nederlands
Deze praktijkrichtlijn beschrijft een werkwijze voor de bepaling van de concentratie aan koolstofdisulfide (CS2) in buitenlucht, gebruik makend van een gaschromatografische methode met een vlamfotometerdetector (FPD) en met directe injectie van het monster. Deze methode is van toepassing op de meting van de CS2-concentratie in buitenlucht. Het concentratiegebied ligt tussen ca. 10 µ g/m3 en 1500 µ g/m3 bij een monstervolume van 10 ml. Het is niet zinvol een 24-uurs meting te doen omdat de in buitenlucht aanwezige CS2 steeds van puntbronnen afkomstig is en er dus een sterke afhankelijkheid van de windrichting is. Met deze methode kunnen in één analysegang waterstofsulfide (H2S), zwaveldioxide (SO2) en methylmercaptan (CH3SH) eveneens worden bepaald, in ongeveer hetzelfde concentratiegebied als CS2; H2S wordt evenwel niet gescheiden van carbonylsulfide (COS) en zwavelhexafluoride (SF6) indien deze stoffen aanwezig zijn. Componenten die bij de gaschromatografische analyse dezelfde of bijna dezelfde retentietijd hebben als de te bepalen componenten, kunnen storen. Bij gebruik van een voorscheidingskolom wordt deze soort storingen grotendeels opgeheven; reden waarom een dergelijke kolom in de methode is opgenomen. De beschreven methode leent zich goed voor automatisering. Iedere 15 min kan een monster worden geanalyseerd.

Details

ICS-code 13.040.20
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Buitenlucht - Bepaling van de concentratie aan koolstofdisulfide - Gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Ambient air - Determination of the concentration of carbon disulfide -Gaschromatography
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen