Norm

NPR 2941:2012 Ontw. nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Algemene werkwijze voor de bepaling van organische dampen of gassen door gasdiffusiemonsterneming met een dosismeter, vloeistofdesorptie en gaschromatografie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 20-02-2013

23,50

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 13
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-10-2012
Taal Nederlands
Deze praktijkrichtlijn beschrijft een algemene wijze voor de bepaling van de concentratie aan organische dampen of gassen in werkplekatmosfeer, gebruikmakend van gasdiffusiemonsteropneming met een dosismeter, vloeistofdesorptie en gaschromatografie.Deze praktijkrichtlijn is van toepassing op de bepaling van de concentratie aan organische dampen of gassen in de werkplekatmosfeer waarbij gebruik wordt gemaakt van dosismeters waarin de lucht door diffusie doordringt en waarin zich een voor de betrokken stof(fen) geschikt adsorbens bevindt. Desorptie van de geadsorbeerde stof vindt plaats met een geschikte vloeistof. Doorgaans wordt actieve kool toegepast als adsorptiemiddel waarbij desorptie plaatsvindt met pentaan/benzylalcohol. Echter, ook andere combinaties van adsorbens en desorptievloeistof zijn mogelijk, mits deze geschikt zijn voor de te bepalen organische stof(fen). Het toepassingsgebied wordt bepaald door het diffusiedebiet, dat weer afhangt van de diffusiecoƫfficiƫnt voor de te bepalen organische stof en van de vormgeving van de dosismeter.

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Algemene werkwijze voor de bepaling van organische dampen of gassen door gasdiffusiemonsterneming met een dosismeter, vloeistofdesorptie en gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Standard practice for the determination of organic vapors or gases by gas diffusive sampling with a dosemeter, liquid desorption and gas chromatography
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen