Norm

NPR 2947:2012 Ontw. nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Algemene werkwijze voor de bepaling van toxische dampen of gassen door actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 20-02-2013

23,50

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 16
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-10-2012
Taal Nederlands
Deze praktijkrichtlijn beschrijft een algemene werkwijze voor de bepaling van de concentratie aan toxische dampen of gassen in werkplekatmosfeer, gebruikmakend van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie. Deze praktijkrichtlijn is van toepassing op de bepaling van de concentratie aan toxische dampen of gassen in de werkplekatmosfeer, waarbij gebruik wordt gemaakt van een adsorptiebuis waarin zich een voor de desbetreffende stof(fen) geschikt adsorbens bevindt. Desorptie van de geadsorbeerde stof vindt plaats met een geschikte vloeistof. Doorgaans wordt actieve kool toegepast als adsorbens, waarbij desorptie plaats vindt met pentaan/benzylalcohol. Echter ook andere combinaties van adsorbens en desorptievloeistof zijn mogelijk, mits deze geschikt zijn voor de te bepalen stof(fen).

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Algemene werkwijze voor de bepaling van toxische dampen of gassen door actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Standard practice for the determination of toxic vapours or gases by active sorbent tube sampling, liquid desorption and gas chromatography
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen