Norm

NPR 2948:2012 Ontw. nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Algemene werkwijze voor de bepaling van toxische dampen of gassen door actieve monsterneming met een adsorptiebuis, thermische desorptie en gaschromatografie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 19-02-2013

23,50

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 14
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-10-2012
Taal Nederlands
Deze praktijkrichtlijn beschrijft een algemene werkwijze voor de bepaling van de concentratie aan toxische dampen of gassen in werkplekatmosfeer, gebruikmakend van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, thermische desorptie en gaschromatografie. Deze praktijkrichtlijn is van toepassing op de bepaling van de concentratie aan toxische dampen of gassen in de werkplekatmosfeer, waarbij gebruik wordt gemaakt van een adsorptiebuis waarin zich een voor de desbetreffende stof(fen) geschikt adsorbens bevindt, die thermisch kan worden gedesorbeerd. Andere componenten, die in de gaschromatografische analyse een gelijke of bijna gelijke retentietijd hebben als de te bepalen stof, kunnen storen. De storing kan worden verkleind door een juiste keuze van kolom en instelling van de gaschromatograaf (6.7.2). Deze methode is zowel geschikt voor persoonsgebonden monsterneming (in de ademzone) als voor plaatsgebonden monsterneming (op een vaste meetplaats). De monsternemingsmethode levert een over een bepaalde tijd gemiddelde concentratie (tijdgewogen gemiddelde, TGG). Deze methode is niet geschikt voor het meten van snelle veranderingen in de concentratie. Met deze methode kunnen concentratiemaxima (piekblootstelling) worden bepaald, gemeten als TGG over een periode van 15 min.

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Algemene werkwijze voor de bepaling van toxische dampen of gassen door actieve monsterneming met een adsorptiebuis, thermische desorptie en gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Standard practice for the determination of toxic vapours or gases by active sorbent tube sampling, thermal desorption and gas chromatography
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen