Norm

NPR 2953:2012 Ontw. nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan chroom in stof door middel van atomaire-absorptiespectrometrie na actieve monsterneming op een glasvezelfilter

  • Deze norm is ingetrokken sinds 20-02-2013

23,50

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 13
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-10-2012
Taal Nederlands
Deze praktijkrichtlijn beschrijft een werkwijze voor de bepaling van de concentratie aan zeswaardig, driewaardig en totaal chroom in werkpleklucht, gebruikmakend van actieve monsterneming op een glasvezelfilter en atomaire-absorptiespectrometrie met de vlamtechniek of grafietovertechniek. De praktijkrichtlijn is van toepassing op de bepaling van de concentratie aan chroom voorkomend als chroom(III)- en chroom(VI)-verbindingen of metallisch chroom in stof of rook in deeltjes met een aĆ«rodynamische middellijn van ten minste 0,3 μm in de werkplekatmosfeer en is bruikbaar voor een concentratiegebied van 2,5 μg/m3 tot 2 500 μg/m3. De totale hoeveelheid stof per filter mag niet meer bedragen dan 2 mg. De analyse is gebaseerd op atomaire-absorptiespectrometrie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een brandstofrijke acetyleen/luchtvlam of lachgas/luchtvlam of van de grafietoventechniek en een golflengte van 357,9 nm. Doorgaans treden bij deze golflengte geen interferenties op bij de chroombepaling als tevens achtergrondcorrectie wordt toegepast. De detectiegrens is afhankelijk van de gebruikte apparatuur; in het algemeen kan met de vlamtechniek een hoeveelheid chroom worden bepaald vanaf 1,5 μg per monster; met de grafietoventechniek vanaf 0,1 μg per monster. Voor bepaalde soorten monster is het mogelijk een alternatieve ontsluitingsmethode te kiezen. Voordat de alternatieve methode mag worden toegepast, behoort eerst experimenteel te zijn aangetoond dat deze ontsluitingsmethode voor de desbetreffende monstersoort resultaten geeft die gelijkwaardig zijn met die verkregen met de in deze praktijkrichtlijn beschreven methode. Deze methode is zowel geschikt voor persoonsgebonden monsterneming (in de ademzone) als voor plaatsgebonden monsterneming (op een vaste meetplaats). De monsternemingsmethode levert een over een bepaalde tijd gemiddelde concentratie (tijdgewogen gemiddelde, TGG) over periodes van 15 min tot 8 h. Met deze methode kunnen concentratiemaxima (piekblootstelling) worden bepaald, gemeten als TGG over een periode van 15 min.

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan chroom in stof door middel van atomaire-absorptiespectrometrie na actieve monsterneming op een glasvezelfilter
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Determination of the concentration of chromium in particulate matter by atomic absorption spectrometry after active glass fibre filter sampling
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen