Norm

NPR 2964:2013 nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen door middel van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie

31,80

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 10
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-02-2013
Taal Nederlands
NPR 2964 beschrijft een werkwijze voor de bepaling van de concentratie aan vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen in werkplekatmosfeer, gebruikmakend van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie. De algemene werkwijze voor kalibratie, monsterneming en analyse is in Ontw. NPR 2947 beschreven, evenals termen en definities, beginsel, reagentia en hulpstoffen, apparatuur en hulpmiddelen, berekeningen van het desorptierendement en de massaconcentratie in lucht en verslag.

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen door middel van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Determination of the concentration of vaporous chlorinated hydrocarbons by active sorbent tube sampling, liquid desorption and gas chromatography
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen