Norm

NPR 3378-45:2008 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie afvoersystemen - Deel 45: Werken aan de voorziening voor de afvoer van rook van verbrandingstoestellen en het beoordelen van de consequenties van wijzigingen aan de bestaande ventilatie en infiltratie van het gebouw - Leidraad bij NEN 2757 en NEN 8757

  • Deze norm is ingetrokken sinds 17-05-2017

32,28 39,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 21
Gepubliceerd op 01-04-2008
Taal Nederlands
Dit deel heeft betrekking op de toevoer van verbrandingslucht, de afvoer van ventilatielucht en de afvoer van rookgas. In dit deel worden richtlijnen gegeven voor het werken aan - bestaande rookgasafvoersystemen;- bestaande uitmondingen;- het ventilatiesysteem;- de schil van het gebouw. Meer specifiek wordt ingegaan op het vereiste kwaliteitsniveau van deze voorzieningen. Ook wordt een handvat gegeven voor het beoordelen van de consequenties van wijzigingen aan de bestaande ventilatie en infiltratie van het gebouw. De richtlijnen gelden ook voor de situatie waarbij wordt gewerkt aan de gasinstallatie in een gebouw waarin op een eerder moment wijzigingen zijn aangebracht aan het ventilatiesysteem en waarbij door verbeteringen aan de gebouwschil de infiltratie door de gebouwschil is verminderd. Doel van de richtlijnen is te kunnen beoordelen wanneer wel of niet sprake is van een potentieel gevaarlijke situatie. Dit deel beperkt zich tot situaties met toestellen op aardgas, met een belasting van ten hoogste 130 kW op bovenwaarde.

Details

ICS-code 91.060.40
91.140.30
91.140.40
Nederlandse titel Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie afvoersystemen - Deel 45: Werken aan de voorziening voor de afvoer van rook van verbrandingstoestellen en het beoordelen van de consequenties van wijzigingen aan de bestaande ventilatie en infiltratie van het gebouw - Leidraad bij NEN 2757 en NEN 8757
Engelse titel Code of practice gas installations - Section flue systems - Part 45: Working on chimney systems and the evaluation of the consequences of changes to the existing ventilation and infiltration of the building - Guidelines to NEN 2757 and NEN 8757
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen