Norm

NPR 3378-45:2017 nl

Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie afvoersystemen - Deel 45: Vervangen van verbrandingstoestellen, werken aan de voorziening voor de afvoer van rookgas van verbrandingstoestellen en het beoordelen van de consequenties van wijzigingen aan de bestaande ventilatie en infiltratie van het gebouw - Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 8757

41,00 44,69 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 34
Commissie Gasleidinginstallaties
Gepubliceerd op 01-05-2017
Taal Nederlands

NPR 3378-45 gaat over de toevoer van verbrandingslucht, de afvoer van ventilatielucht en de afvoer van rookgas. In dit deel staan richtlijnen voor het werken aan: - bestaande rookgasafvoersystemen; - bestaande uitmondingen; - het ventilatiesysteem; - de schil van het gebouw. Meer specifiek wordt ingegaan op het vereiste kwaliteitsniveau van deze voorzieningen. Ook wordt een handvat gegeven voor het beoordelen van de consequenties van wijzigingen aan de bestaande ventilatie en infiltratie van het gebouw, bijvoorbeeld door het aanbrengen van mechanische ventilatie in een bestaand gebouw. De richtlijnen gelden ook voor situaties waarin wordt gewerkt aan de gasinstallatie van een gebouw waarin op een eerder moment wijzigingen zijn aangebracht aan het ventilatiesysteem en waarbij door verbeteringen aan de gebouwschil de infiltratie door de gebouwschil is verminderd. Het doel van de richtlijnen is te kunnen beoordelen wanneer wel of niet sprake is van een potentieel gevaarlijke situatie. Dit deel beperkt zich tot situaties met toestellen op aardgas, met een belasting van ten hoogste 130 kW op bovenwaarde. Deze richtlijn geeft aandachtspunten die van belang zijn bij de vervanging van een verbrandingstoestel. Deze aandachtspunten hebben betrekking op de luchttoevoervoorzieningen en de rookgasafvoervoorzieningen.

Werken met NPR 3378
'Werken met NPR 3378' is het online platform voor de gasinstallatieprofessional met vele extra’s. U heeft online altijd toegang tot dé actuele praktijkrichtlijn voor gasinstallaties. Meer informatie

Details

ICS-code 91.060.40
91.140.30
91.140.40
Nederlandse titel Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie afvoersystemen - Deel 45: Vervangen van verbrandingstoestellen, werken aan de voorziening voor de afvoer van rookgas van verbrandingstoestellen en het beoordelen van de consequenties van wijzigingen aan de bestaande ventilatie en infiltratie van het gebouw - Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 8757
Engelse titel Code of practice gas installations - Section flue systems - Part 45: Replacement of combustion devices, working on chimney systems and the evaluation of the consequences of changes to the existing ventilation and infiltration of the building - Guidelines to NEN 2757-1 and NEN 8757
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen