Norm

NPR 4500:2008 nl

Zuurkasten - Eisen, beproevingen en aanbevelingen bij plaatsing, gebruik en onderhoud van zuurkasten in laboratoria - Toelichting bij NEN-EN 14175 Zuurkasten

41,62 50,36 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 30
Gepubliceerd op 01-06-2008
Taal Nederlands
Deze praktijkrichtlijn geeft een toelichting op het gebruik van de normenreeks NEN-EN 14175 'Zuurkasten'. NEN-EN 14175 en dus ook deze praktijkrichtlijn beschrijven de typekeur voor zuurkasten en is derhalve vooral bedoeld om verschillende zuurkasten met elkaar te kunnen vergelijken. De keuze voor een bepaalde zuurkast wordt mede bepaald door het gebruik. Zo kunnen aan zuurkasten voor R&D toepassing andere eisen worden gesteld dan aan zuurkasten gebruikt voor routine-analyses. Deze praktijkrichtlijn geeft in de toelichting op deel 3 van de norm (hoofdstuk 5 van deze richtlijn) aanbevelingen ten aanzien van het gebruik van de in de norm beschreven metingen en de interpretatie van de meetresultaten. Aan bestaande zuurkasten wordt aandacht besteed in deel 4 van de norm (hoofdstuk 6 van deze richtlijn) over beproevingsmethoden op locatie, waarbij ook zuurkasten worden besproken die geen typekeur hebben. Hoofdstuk 7 gaat in op VAV-kasten en ten slotte worden in de toelichting op deel 5 (hoofdstuk 8 van deze richtlijn) aanbevelingen gegeven voor het installeren van zuurkasten. Recirculatiekasten vallen buiten het toepassingsgebied van de norm. Deze praktijkrichtlijn is gericht aan iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de inrichting en/of het beheer en onderhoud van laboratoria waarin zuurkasten worden gebruikt.

Details

ICS-code 71.040.10
Nederlandse titel Zuurkasten - Eisen, beproevingen en aanbevelingen bij plaatsing, gebruik en onderhoud van zuurkasten in laboratoria - Toelichting bij NEN-EN 14175 Zuurkasten
Engelse titel Fume cupboards - Requirements,testing and recommendations for placing,use and maintenance of fume cupboards in labs - Explanation for NEN-EN 14175 Fume cupboards
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen