Norm

NPR 5054:2006 nl

Palletstelling - Bediening door magazijntrucks - Projectspecificatie in samenhang met de Verklaring van toegelaten gebruik

57,00 68,97 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 59
Commissie Magazijnstellingen
Gepubliceerd op 01-11-2006
Taal Nederlands
Deze Nederlandse praktijkrichtlijn is bedoeld als leidraad bij het specificeren van de wijze van toegelaten gebruik van door magazijntrucks bediende palletstellingen geplaatst in een magazijngebouw. Andere stellingtypen voor de opslag van pallets, zoals inrijstellingen en pallet doorrolstellingen, vallen niet onder deze NPR. Deze NPR kan tevens worden gebruikt als leidraad bij het vastleggen van de projectgebonden randvoorwaarden met betrekking tot het constructieve ontwerp en de maatvoering van dit type palletstellingen. Deze randvoorwaarden bepalen ook mede het ontwerp van het magazijngebouw. Het onderwerp van deze NPR is daarom van belang voor zowel ontwerpers van palletstellingen én van magazijngebouwen, als voor de toekomstige gebruikers van de stellingen. Deze NPR is ook een hulpmiddel voor de gebruiker van de stelling bij het creëren en handhaven van een veilige werksituatie. Deze behoort nooit in strijd te zijn met de uitgangspunten die destijds zijn aangehouden bij het stellingontwerp en bij de keuze van de magazijntrucks. Deze wisselwerking blijkt ook duidelijk uit de geïntegreerde veiligheidsketen (zie figuur 1). Deze NPR is tevens een handleiding bij de vastlegging van de ontwerpuitgangspunten die van belang zijn zowel bij de bouwaanvraag voor een palletstelling hoger dan 8,5 m dan wel tevens vloerdragend, als bij die van het magazijngebouw. Deze NPR is géén leidraad bij het vastleggen van de specifieke gebruikseisen in het geval gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Welke stoffen gevaarlijk zijn, is geregeld in de "Wet Milieugevaarlijke Stoffen - WMS". Richtlijnen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen zijn gegeven in de PGS 15. Deze NPR is géén volledige leidraad met betrekking tot brandveiligheid van palletstellingen. Een aantal voorwaarden ten aanzien van maatvoering en handhaving is echter aangegeven.

Details

ICS-code 55.220
Nederlandse titel Palletstelling - Bediening door magazijntrucks - Projectspecificatie in samenhang met de Verklaring van toegelaten gebruik
Engelse titel Pallet racking systems - Industrial truck operated - Project specification in connection with the Declaration of allowed use
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen