Norm

NPR 5070:1993 nl

Geluidwering in woongebouwen - Voorbeelden van wand- en vloerconstructies

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-02-2005

58,00 63,22 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 68
Commissie Geluidwering in gebouwen
Gepubliceerd op 01-03-1993
Taal Nederlands
De 1e druk van NPR 5070:1977 is van grote invloed geweest op bouwpraktijk. Gesteld kan worden dat deze praktijkrichtlijn er in belangrijke mate toe heeft bijgedragen dat thans in het merendeel van de woningen wordt voldaan aan de wettelijke geluidsisolatie-eisen. Gaandeweg is echter in het gebruik een aantal knelpunten naar voren gekomen die voor een deel bouwtechnisch van aard zijn. Voor een ander deel betreft het de presentatie van de informatie. Het beschikbaar komen van recente onderzoeksresultaten en de invoering van nieuwe bouwmethoden vormen thans aanleiding tot het aanpassen van de praktijkrichtlijn. Een andere aanleiding tot aanpassing vloeit voort uit wijzigingen in de bouwregelgeving. De vervanging van de bouwtechnische bepalingen uit de gemeentelijke bouwverordeningen door het Bouwbesluit heeft geleid tot de behoefte aan scherper omschreven bepalingsmethoden voor de grootheden, waarop de wettelijk gestelde prestatie-eisen zijn gebaseerd. In dat kader is de norm NEN 5077:1991 opgesteld die de meetmethoden geeft voor de prestatiegrootheden voor geluidswering in gebouwen.

Details

ICS-code 91.060.10
91.120.20
Nederlandse titel Geluidwering in woongebouwen - Voorbeelden van wand- en vloerconstructies
Engelse titel Noise control in dwellings - Examples of partition walls and floors
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen