Norm

NPR 5272:2001 Ontw. nl

Geluidwering in gebouwen - Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op basis van NEN-EN 12354-3

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-01-2003

41,62 50,36 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 53
Commissie Geluidwering in gebouwen
Gepubliceerd op 01-10-2001
Taal Nederlands
Deze praktijkrichtlijn geeft aanwijzingen voor het praktisch en betrouwbaar toepassen van de rekenmethode voor de geluidwering van de gevel, uitgevoerd conform NEN-EN 12354-3. De praktijkrichtlijn is van toepassing op alle gebouwen. In diverse regelingen worden of indirect eisen gesteld aan de geluidwering door de gevel, de uitwendige scheidingsconstructie van een gesloten verblijfsruimte of verblijfsgebied. De geluidwering van gevels kan in bestaande situaties worden berekend aan de hand van de akoestische eigenschappen van de samenstellende geveldelen en de ontwerpgegevens van de desbetreffende situatie. De desbetreffende rekennorm is echter vrij technisch van aard en laat bovendien nog verschillende benaderingen toe. Deze Nederlandse praktijkrichtlijn beoogt praktische aanwijzingen te geven over de betrouwbare toepassing van de rekenmethode in het kader van de bestaande regelingen voor de Nederlandse situatie.

Details

ICS-code 91.120.20
Nederlandse titel Geluidwering in gebouwen - Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op basis van NEN-EN 12354-3
Engelse titel Noise control in buildings - Guidelines for the application of the prediction method for the sound insulation of facades according to NEN-EN 12354-3
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen