Norm

NPR 5741:1994 nl

Bodem - Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die worden toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek

  • Deze norm is ingetrokken sinds 25-11-2003

31,80

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 16
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-02-1994
Taal Nederlands

NPR 5741:1994 nl is vanaf 2016 vrij beschikbaar gesteld door de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie via NEN Connect. Lees meer over deze afkoop en Lees meer over NEN Connect.

Wilt u de norm liever op papier of pdf, dan kunt u tegen betaling de norm via de NEN shop aanschaffen.

Deze praktijkrichtlijn geeft aanwijzingen voor de keuze en het gebruik van boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die worden toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek. De praktijkrichtlijn is van toepassing op het verrichten van boringen ten behoeve van de monsterneming van grond, sediment en grondwater in het kader van onderzoek naar de verontreiniging van land- en waterbodems, alsmede het zich daarin bevindende grondwater. De praktijkrichtlijn is van toepassing op onderzoek in alle in Nederland voorkomende soorten land- en waterbodems.

Details

ICS-code 13.080.05
93.020
Nederlandse titel Bodem - Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die worden toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek
Engelse titel Soil - Methods of boring and sampling apparatus for soil, sediments and groundwater that applied for investigation of soil contamination
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen