Norm

NPR 5741:2009 nl

Bodem - Richtlijn voor de keuze en toepassing van boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater bij bodemverontreinigingsonderzoek

  • Deze norm is ingetrokken sinds 31-07-2015

41,00

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 36
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-10-2009
Taal Nederlands

NPR 5741:2009 nl is vanaf 2016 vrij beschikbaar gesteld door de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie via NEN Connect. Lees meer over deze afkoop en Lees meer over NEN Connect.

Wilt u de norm liever op papier of pdf, dan kunt u tegen betaling de norm via de NEN shop aanschaffen.

Deze praktijkrichtlijn geeft aanwijzingen voor de keuze en het gebruik van boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die worden toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek. De praktijkrichtlijn is van toepassing op het verrichten van boringen ten behoeve van de monsterneming van grond, sediment en grondwater in het kader van onderzoek naar de verontreiniging van land- en waterbodems, alsmede het zich daarin bevindende grondwater. De praktijkrichtlijn is van toepassing op het verrichten van boringen ten behoeve van de monsterneming van grond, sediment en grondwater in het kader van onderzoek naar de verontreiniging van land- en waterbodems, evenals het zich daarin bevindende grondwater.

Details

ICS-code 13.080.05
93.020
Nederlandse titel Bodem - Richtlijn voor de keuze en toepassing van boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater bij bodemverontreinigingsonderzoek
Engelse titel Soil - Guidance for the selection and use of methods of boring and sampling apparatus for soil, sediments and groundwater for the investigation of soil contamination
Vervangt
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen