Norm

NPR 5775:1991 Ontw. nl

Bodem - Richtlijnen voor het uitvoeren van pompproeven

  • Deze norm is ingetrokken sinds 16-01-2006

16,34 19,77 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 6
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-01-1991
Taal Nederlands

Met een (gratis) account op NEN Connect kunt u deze en andere vrij beschikbare documenten direct online inzien in NEN Connect. Lees meer en registeren.

Deze praktijkrichtlijn geeft richtlijnen voor het uitvoeren van pompproeven waarmee de hydraulische eigenschappen van de ondergrond kunnen worden bepaald. De praktijkrichtlijn is van toepassing bij het uitvoeren van een pompproef op een of meer watervoerende pakketten via een of meer pompputten. De resultaten van een pompproef geven inzicht in de hydraulische eigenschappen van de ondergrond. Deze zijn van belang bij het voorspellen van de veranderingen in de grondwaterstand bij ingrepen in het hydrologisch systeem. De berekende bodemparameters worden gebruikt als invoergegevens voor analytische of numerieke berekeningen van grondwaterstijghoogten en grondwaterstromingen. Het resultaat van een pompproef is afhankelijk van de wijze van uitvoering van de proef. Ten gevolge van de inhomogeniteit van de ondergrond volgt uit een zeer uitgebreide proef met waarnemingsputten over het gehele beïnvloede gebied een andere waarde voor de bodemparameters dan uit een lokale proef met in het extreme geval alleen waarnemingen in de pompput (putproef). Dit betekent dat bij extrapolatie van de resultaten van pompproeven naar regionale waarden zeer voorzichtig te werk moet worden gegaan.

Details

ICS-code 13.080.20
13.080.40
Nederlandse titel Bodem - Richtlijnen voor het uitvoeren van pompproeven
Engelse titel Soil - Determination for the execution of pumping tests

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen