Norm

NPR 6566:1982 nl

Bacteriologisch onderzoek van oppervlaktewater en drinkwater - Toelichting bij het onderzoek naar faecale streptococcen in water volgens NEN 6562, 6563, 6564 en 6565

  • Deze norm is ingetrokken sinds 07-05-2007

16,34 19,77 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 4
Commissie Microbiologische parameters
Gepubliceerd op 01-10-1982
Taal Nederlands
Deze praktijkrichtlijn behandelt een aantal onderwerpen ter toelichting op het onderzoek naar faecale streptococcen in water volgens NEN 6562, 6563, 6564 en 6565. De in bovenvermelde normen beschreven methoden zijn in Nederland getoetst met een aantal verschillende soorten watermonsters, waaronder al dan niet gezuiverd of gechloord afvalwater, oppervlaktewater en halfproducten bij drinkwaterbereiding. De ervaring met laatstgenoemde groep monsters is beperkt omdat slechts zelden positieve monsters werden aangetroffen. Met het onderzoek van zeewater zijn geen systematische ervaringen opgedaan. Oriënterend onderzoek heeft aangetoond dat soms problemen optreden, met name wat betreft de selectviteit van de membraanfiltratiemethode. Wanneer een kwantitatieve bepaling van de aanwezigheid van faecale streptococcen in water gewenst is, verdient de membraanfiltratiemethode de voorkeur. Deze membraanfiltratiemethode is niet toepasbaar voor water met veel zwevende deeltjes in het te onderzoeken volume. Daardoor worden nl. de poriën van het filter geblokkeerd zodat slechts een beperkt volume kan worden gefiltreerd. Bovendien kan een residu op het filter de vorming van kolonies en het tellen daarvan nadelig beïnvloeden. Bij veel zwevende deeltjes ten opzichte van het aantal faecale streptococcen verdient het gebruik van gistingsproeven de voorkeur. Deze zijn ook toepasbaar wanneer uitsluitend een aan-/afwezigheidstoets wordt verlangd (drinkwateronderzoek).

Details

ICS-code 07.100.20
13.060.70
Nederlandse titel Bacteriologisch onderzoek van oppervlaktewater en drinkwater - Toelichting bij het onderzoek naar faecale streptococcen in water volgens NEN 6562, 6563, 6564 en 6565
Engelse titel Bacteriological examination of surface water and drinking water - Explanatory comments on the examination of fecal streptococci in water according to NEN 6562, 6563, 6564 and 6565

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen