Norm

NPR 6568:1985 nl

Bacteriologisch onderzoek van water - Toelichting bij onderzoek met behulp van membraanfiltratie naar de aanwezigheid van sporen van sulfietreducerende clostridia volgens NEN 6567

  • Deze norm is ingetrokken sinds 19-12-2005

16,00 19,36 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 4
Commissie Microbiologische parameters
Gepubliceerd op 01-11-1985
Taal Nederlands
Deze praktijkrichtlijn vormt een toelichting bij het gebruik van de norm NEN 6567 voor de bepaling van sporen van sulfietreducerende clostridia in water met behulp van de membraanfiltratiemethode. De in NEN 6567 beschreven methode is ontwikkeld op basis van methodiekstudies waarbij monsters oppervlaktewater en halfproducten bij de drinkwaterbereiding zijn gebruikt. Zij is dan ook zowel voor het onderzoek van drinkwater als van oppervlaktewater van toepassing. Hoewel de membraanfiltratie in wezen een kwantitatieve methode is, dient met een in verhouding tot andere membraanfiltratiemethoden grotere mate van onnauwkeurigheid rekening te worden gehouden.Herhaaldelijk is gebleken dat de herhaalbaarheid (in één laboratorium) van de bepaling binnen normale marges blijft maar dat tussen laboratoria aanzienlijke verschillen kunnen optreden. Deze verschillen waren niet systematisch van aard. Een tweede beperking bij het gebruik van de methode voor kwantitatieve doeleinden wordt gevormd door het regelmatig voorkomen van platen die na incubatie geheel zwart verkleurd zijn. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door diffusie van gevormde ijzerzwavelcomplexen in syneresewater. Het is dan ook raadzaam bij kwantitatief onderzoek altijd enkele replicaties in te zetten, zodat de kans op platen met te onderscheiden kolonies wordt vergroot.

Details

ICS-code 07.100.20
Nederlandse titel Bacteriologisch onderzoek van water - Toelichting bij onderzoek met behulp van membraanfiltratie naar de aanwezigheid van sporen van sulfietreducerende clostridia volgens NEN 6567
Engelse titel Bacteriological examination of water - Explanatory comments on the examination of the presence of spores of sulfite reducing clostridia by means of membrane filtration according to NEN 6567

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen