Norm

NPR 6569:1992 nl

Bacteriologisch onderzoek van water - Toelichting bij monsterneming en conservering volgens NEN 6559

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-01-2007

24,56 29,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 8
Commissie Microbiologische parameters
Gepubliceerd op 01-11-1992
Taal Nederlands
Deze praktijkrichtlijn vormt een toelichting bij het gebruik van NEN 6559 voor monsterneming ten behoeve van het bacteriologisch onderzoek van water. De kwaliteit van een analyse-uitkomst wordt in belangrijke mate bepaald door de representativiteit van het monster. Hiertoe is het gewenst dat de monsternemer inzicht heeft in de achtergrond van het uit te voeren analyseprogramma en de aard van de te bemonsteren objecten. Het is aan te bevelen om binnen de eigen organisatie de monsternemingsprocedure eenduidig vast te leggen. Hierbij wordt een zekere willekeur in de toe te passen monsternemingstechnieken voorkomen.

Details

ICS-code 07.100.20
13.060.70
Nederlandse titel Bacteriologisch onderzoek van water - Toelichting bij monsterneming en conservering volgens NEN 6559
Engelse titel Bacteriological examination of water - Explanatory comments on sampling and preservation according to NEN 6559
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen