Norm

NPR 6600:1993 nl

Afvalwater, oppervlaktewater, sediment en zuiveringsslib - Monsterneming

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-03-2002

24,00 26,16 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 8
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-04-1993
Taal Nederlands
Deze praktijkrichtlijn geeft algemene aanwijzingen voor de opzet en de uitvoering van monsternemingen van afvalwater, oppervlaktewater, sediment en zuiveringsslib, en voor de hierbij te gebruiken toestellen. Voor de conservering en behandeling van de monsters, zie NPR 6601. Verder is rekening gehouden met ISO 5667-10. De praktijkrichtlijn is van toepassing bij het onderzoek van afvalwater, oppervlaktewater, sediment en zuiveringsslib. Daar het nemen van een monster onder zeer verschillende omstandigheden kan geschieden is het vrijwel onmogelijk hiervoor voor alle gevallen geldende aanwijzingen te geven. Daarom worden hieronder enkele algemene beschouwingen en richtlijnen gegeven, waarmee rekening dient te worden gehouden.

Details

ICS-code 13.030.20
13.060.45
Nederlandse titel Afvalwater, oppervlaktewater, sediment en zuiveringsslib - Monsterneming
Engelse titel Waste water, surface water, sediment and sludge - Sampling

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen