Norm

NPR 7910-1:2010+C1:2012 nl

Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 1: Gasexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-1:2009

84,00 91,56 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 122
Commissie Explosieveiligheid
Gepubliceerd op 01-03-2012
Taal Nederlands
De Nederlandse norm NEN EN IEC 60079-10-1:2009 geeft de principes voor het vaststellen van de gevarenzone-indeling doch verwijst voor de daadwerkelijke uitvoering ervan naar nationale richtlijnen. De praktijkrichtlijn NPR 7910-1 is deze nationale richtlijn voor Nederland en geeft aanwijzingen voor het uitvoeren van de vereiste gevarenzone-indeling. De gevarenzone-indeling houdt in het bepalen en vastleggen van de gebieden en met welke waarschijnlijkheid de explosieve atmosfeer aanwezig kan zijn. Door het treffen van maatregelen ter voorkoming van het actief worden van ontstekingsbronnen kan de kans op ontsteking van die explosieve atmosfeer worden teruggebracht tot een aanvaardbaar minimum. Deze praktijkrichtlijn geeft voor de gevarenzone-indeling een gemakkelijk uitvoerbare aanpak gebaseerd op aannamen die een sterke vereenvoudiging inhouden van in werkelijkheid veelal zeer gecompliceerde situaties. Door het inbouwen van veiligheidsmarges in die aannamen wordt bereikt dat het eindresultaat een voldoende mate van veiligheid waarborgt. CURSUSSEN ATEX. NEN biedt verschillende ATEX-cursussen en bedrijfstrainingen. Kijk voor het complete overzicht op www.nen.nl/atexcursussen.

Details

ICS-code 13.230
29.260.20
Nederlandse titel Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar - Deel 1: Gasexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-1:2009
Engelse titel Classification of hazardous areas with respect to explosion hazard - Part 1: Gas explosion hazard, based on NEN-EN-IEC 60079-10-1:2009
Vervangt
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen