Norm

NPR 8066:2010 nl

Water - Monsterneming stilstaand afvalwater

24,56 29,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 6
Commissie Veldwerk - monsterneming
Gepubliceerd op 01-11-2010
Taal Nederlands
Deze praktijkrichtlijn geeft aanwijzingen voor een werkwijze die kan worden gebruikt voor het nemen van monsters uit stilstaand afvalwater in bepaalde omstandigheden. Deze praktijkrichtlijn is gebaseerd op NEN 6600-1 en op de monsternemingsstrategie voor vloeibare afvalstoffen uit NVN 5860. In NEN 6600-1:2009 staat dat het volgens deze norm niet mogelijk is om representatieve monsters te nemen van stilstaand afvalwater. Het nemen van monsters van stilstaand afvalwater is niet wenselijk omdat dit water op dat moment niet wordt geloosd en niet representatief is voor het te lozen afvalwater. In een aantal gevallen is het echter toch wenselijk om stilstaand afvalwater te bemonsteren. Bijvoorbeeld wanneer de gegevens van het onderzoek worden gebruikt om een indicatie te krijgen van de lozingssituatie of ten behoeve van het verkrijgen van indicatieve informatie voor het al dan niet instellen van een vervolgonderzoek. Daarnaast mogen monsters van stilstaand afvalwater worden genomen indien een inrichting niet continu loost of indien het lozingsdebiet gering is. Dit is een gevolg van uitspraken van de Raad van State.

Details

ICS-code 13.060.30
13.060.45
Nederlandse titel Water - Monsterneming stilstaand afvalwater
Engelse titel Water - Sampling of stagnant waste water
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen