Norm

NPR-CEN/TR 16110:2010 en

Karakterisering van afval - Richtlijnen voor het gebruik van ecotoxicologische beproevingen toegepast op afval

62,22 75,29 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 24
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-12-2010
Taal Engels
De praktijkrichtlijn NPR-CEN/TR 16110:2010 geeft aanwijzingen voor het toepassen van ecotoxicologische testmethoden op afval. De testmethoden kunnen worden gebruikt om de effecten van verontreinigingen in afval op levende organismen te bepalen. Op basis van de testresultaten is de ernst van de verontreiniging voor het milieu beter in te schatten. Ecotoxiciteitstesten worden toegepast om de potentiële gevaarlijke eigenschappen van het afval op het milieu te bepalen of om een inschatting te maken van het risico voor een lokatie specifieke beoordeling. De gepubliceerde praktijkrichtlijn helpt bij het maken van een keuze voor ecotoxiciteitstesten voor beide toepassingen. De blootstellingscenario’s In NPR-CEN/TR 16110:2010 wordt aandacht gegeven aan verschillende blootstellingscenario’s van afvalstoffen, zoals het beheer van stortplaatsen, het gebruik van slib in de landbouw of het hergebruik van steenachtige materialen in de wegenbouw. Afhankelijk van het blootstellingscenario worden aanwijzingen gegeven, zodat onderzoekers een keuze kunnen maken voor de testmethoden die ze in die situatie het beste kunnen gebruiken.

Details

ICS-code 13.030.01
Nederlandse titel Karakterisering van afval - Richtlijnen voor het gebruik van ecotoxicologische beproevingen toegepast op afval
Engelse titel Characterization of waste - Guidance on the use of ecotoxicity tests applied to waste

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen