Norm

NPR-CLC/TR 50404:2003 Ontw. en

Electrostatica - Praktijkrichtlijn ter vermijding van gevaren als gevolg van statische electriciteit

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-07-2003

47,60 57,60 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 81
Commissie Elektrisch materieel i.v.m. ontploffingsgevaar
Gepubliceerd op 01-02-2003
Taal Engels
Dient als leidraad en geft aanbevelingen om gevaren van ontbranding en lektrische schokken ten gevolge van statische elektriciteit te voorkomen. Het behandelt de problemen van statische elektriciteit die kunnen leiden tot ontbranding van brandbare stoffen en tot elektrische schokken. De bijlagen in deze richtlijn geven basisinformatie over de opwekking van ongewenste statische elektriciteit bij vaste stoffen, vloeistoffen en gassen, alsmede op personen. Ook worden beschrijvingen gegeven van mechanismen volgens welke de opgewekte ladingen tot ontbranding of elektreische schokken kunnen leiden. De bedrijfsprocessen die meesatl leiden tot statische lektriciteit zijn uitvoerig beschreven, met inbegrip van de wijze van omgaan met verschillende soorten vloeistoffen, poeders, gassen en nevels. In alle gevallen zijn de bron en aard van het elektrostatische gevaar geïdentificeerd en zijn specifieke aanbevelingen gegeven om daarmee om te gaan. De richtlijn mag worden gebruikt na risicobeoordeling bij het opstellen van normen voor productgroepen en specifieke productnormen voor machines (type C volgens CEN). Het kan ook worden toegepast door leveranciers van uitrusting (bijv. machines) waarvoor geen normen voor productgroepen of specifieke productnormen bestaan. Wanneer er een norm voor productgroepen of een specifieke productnorm bestaat, hebben de eisen daaruit prioriteit. Deze richtlijn is niet van toepassing op de gevaren van statische elektricityeit die samenhangen met bliksem, op schade aan elektronische componenten, op medische gevaren, en ook niet op het werken met en de behandeling van ontstekingsmechanismen en springstoffen.

Details

ICS-code 13.230
13.260
29.020
Nederlandse titel Electrostatica - Praktijkrichtlijn ter vermijding van gevaren als gevolg van statische electriciteit
Engelse titel Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen