Norm

NPR-CR 13464:1999 nl

Leidraad voor keuze, gebruik en onderhoud van beroepsmatige oog- en gezichtsbeschermers

94,29 114,09 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 38
Commissie Persoonlijke beschermingsmiddelen
Gepubliceerd op 01-04-1999
Taal Nederlands
Dit technisch rapport bevat richtlijnen die alleen ter informatie dienen. Het rapport is bedoeld voor alle typen persoonlijke oog- en gezichtsbeschermingsmiddelen die worden toegepast tegen diverse gevaren die zich in industrie, handel , laboratoria, onderwijsinstellingen etc. kunnen voordoen en die het oog kunnen beschadigen of het zicht verslechteren, met uitzondering van ioniserende straling zoals röntgenstraling en infraroodstraling van lage temperatuur. Dit rapport bevat geen specifieke richtlijnen voor het gebruik van oog- en gezichtsbeschermingsmiddelen voor sport, vrijetijdsbesteding of in vervoersmiddelen, maar bevat wel nuttige informatie voor andere dan beroepsmatige activiteiten waarbij risico's bestaan voor ogen en/of gezicht.

Details

ICS-code 13.340.20
Nederlandse titel Leidraad voor keuze, gebruik en onderhoud van beroepsmatige oog- en gezichtsbeschermers
Engelse titel Guide to selection, use and maintenance of occupational eye and face protectors

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen