Norm

NPR-ISO/IEC Guide 14:2003 en

Aanschafinformatie van goederen en diensten bestemd voor consumenten

73,12

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 13
Gepubliceerd op 01-07-2003
Taal Engels
Geeft een overzicht van het type informatie dat toekomstige kopers (of afnemers van diensten) van consumentenartikelen nodig hebben en verwachten bij aankoop. Dit betreft ook de aankoop die gedaan wordt via internet of op andere schriftelijke of elektronische wijze. Aspecten die aan bod komen: wat moet minimaal genoemd worden: naam van het product, land waar het product gemaakt is, limitering bij gebruik, onderhoud, veiligheidsaspecten, etc. Hoe moet de informatie gepresenteerd worden: begrijpelijke taal, informatie moet relevant zijn, mag niet misleidend zijn etc. Gebruik van diagrammen, symbolen, pictogrammen etc. Deze Guide zal gebruikt worden door mensen die zelf actief betrokken zijn bij het opstellen van nieuwe normen voor producten of diensten bestemd voor de consument. Ook mensen die handleidingen schrijven voor consumentenproducten of -diensten kunnen gebruik maken van deze Guide.

Details

ICS-code 01.120
97.020
Nederlandse titel Aanschafinformatie van goederen en diensten bestemd voor consumenten
Engelse titel Purchase information on goods and services intended for consumers

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen