Norm

NPR-ISO/TR 10017:2003 en

Richtlijnen voor statistische technieken voor ISO 9001:2000

106,87 129,31 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 26
Commissie Kwaliteitsmanagement
Gepubliceerd op 01-07-2003
Taal Engels
Door ISO is een nieuw technisch rapport gepubliceerd met een overzicht van statistische technieken die de effectiviteit van een kwaliteitsmanagementsysteem kunnen verbeteren. Statistische technieken bieden inzicht in de aard, omvang en oorzaken van variatie in producten en daardoor kunnen deze technieken behulpzaam zijn bij het beheersen en verminderen van problemen die dergelijke variaties kunnen veroorzaken. ISO/TR 10017:2003 Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000, is bedoeld om kwaliteitsmanagers te helpen bij maken van keuzen uit de veelheid van beschikbare statistische technieken. Het rapport begint met een handige overzichtstabel waarin voor elke (sub)paragraaf van ISO 9001:2000 is aangegeven of er kwantitatieve gegevens gebruikt moeten worden en zo ja, welke statistische techniek(en) kan/kunnen worden toegepast. Al die technieken, 12 in totaal, worden vervolgens kort behandeld. Per techniek wordt aangegeven wat die behelst, waarvoor die doorgaans wordt gebruikt, de voordelen ervan, beperkingen en valkuilen en tenslotte wat voorbeelden van toepassing in relatie tot kwaliteitsmanagement. De technieken worden niet in detail beschreven; voor details en precieze 'recepten' wordt verwezen naar een groot aantal ISO-normen, die in de bibliografie zijn opgenomen. Deze opzet maakt ISO/TR 10017 tot een zeer handzame en practische introductie op statistische technieken in het kader van kwaliteitsmanagement. Het biedt de niet-statistisch geschoolde kwaliteitsmanager duidelijke handvatten om keuzen te maken en zo tot verdieping en verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem te komen.

Details

ICS-code 03.100.70
03.120.30
Nederlandse titel Richtlijnen voor statistische technieken voor ISO 9001:2000
Engelse titel Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen