Norm

NTA 2581:2011 nl

Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580

32,00 34,88 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 14
Gepubliceerd op 01-12-2011
Taal Nederlands
NTA 2581 Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580 kan worden gezien als een aanvulling op NEN 2580 en is bedoeld voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met vloeroppervlaktebepalingen op basis van NEN 2580. De NTA biedt aanbieders van meetrapporten handvatten om op een eenduidige wijze een meetrapport op te stellen en geeft opdrachtgevers een helder inzicht in de resultaten. Deze NTA biedt onder meer antwoord op de vraag wat het verschil is tussen een meetstaat en een meetcertificaat, en gaat in op de minimumeisen die worden gesteld om tot een kwalitatief goed en compleet meetrapport te komen. Daarbij wordt in deze NTA een onderscheid gemaakt tussen een meetcertificaat gebaseerd op een meting vanaf tekening en een meetcertificaat gebaseerd op een meting vanaf tekening in combinatie met een controle op locatie. NTA 2581 beperkt zich, gelet op de minimale vraag naar inhoudsmetingen, tot vloeroppervlaktemetingen. Gebruik van NTA 2581 is niet voorbehouden aan leden van de vereniging maar biedt een handvat voor professionals die zich bezighouden met vloeroppervlaktemetingen conform NEN 2580. ISO 9001-gecertificeerde organisaties die te maken hebben met NEN 2580-metingen kunnen het ‘meten is weten’-principe volgens NTA 2581 inpassen in hun bedrijfsproces, om daarmee de kwaliteitsborging te verbeteren. In het kwaliteitshandboek moeten dan het beheer van certificaatnummers, de registratie van te gebruiken meetapparatuur en de ijking ervan worden geregeld alsmede eisen ten aanzien van de personen die de meting verrichten. Het gebruik van het logo van de vereniging is uitsluitend voorbehouden aan leden van vereniging De Vierkante Meter. Meer informatie over de vereniging is te vinden op www.verenigingdevierkantemeter.nl.

Details

ICS-code 01.040.91
91.040.01
Nederlandse titel Opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580
Engelse titel Preparation of measurement reports according to NEN 2580

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen