Norm

NTA 4614-2:2012 nl

Convenant hoogbouw - Deel 2: Evacuatie van hoogbouw met liften en brandtrappen

49,00 59,29 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 47
Gepubliceerd op 01-10-2012
Taal Nederlands
Dit deel van deze NTA beschrijft de bepalingsmethode voor de berekening van de evacuatietijd voor gebouwen met een hoogte tussen 70 m en 250 m met de volgende gebruiksfuncties: a) woonfunctie; b) kantoorfunctie; c) logiesfunctie. De bepalingsmethode kan worden toegepast voor de evacuatie van gebouwen met een andere gebruiksfuncties mits de verschillen in de relevante, aan de gebruiksfunctie gerelateerde aspecten t.o.v. die van de bovengenoemde gebruiksfuncties worden verdisconteerd. Dit deel van NTA 4614 is niet van toepassing voor de evacuatie van gebouwen, waarbij minimaal één van de volgende aspecten van toepassing is: a) de constructieve integriteit is, door een brand die na 120 min niet onder controle is en/of na een explosie, aanslag of aardbeving niet langer gewaarborgd; b) het gebouw heeft een hoogte groter dan 250 m; c) in het geval brand is ontstaan in liftschachten, liftkooien of liftmachinekamers van evacuatieliften. De bepalingsmethode is gebaseerd op het optreden van één calamiteit tegelijk; daarmee wordt ervan uitgegaan dat alle voor evacuatie bestemde liften beschikbaar zijn. Het is evenwel raadzaam voor de berekening van de evacuatietijd ook de evacuatietijd met een lift minder te bepalen, waarbij de maximale evacuatietijd (60 min) niet mag worden overschreden. De bepalingsmethode kan niet worden toegepast voor de evacuatie met liften in het geval het personenverkeer binnen het gebouw met dubbeldekkerliften of TWIN-liften wordt afgehandeld. De met de bepalingsmethode berekende evacuatietijd is de tijd nodig voor het verticale transport van personen in geval van een evacuatie, inclusief signaleringstijd, reactietijd enz. Het startmoment van de evacuatietijd is het moment dat iedereen op de eigen verdieping bij het verticale transport (te weten trappen en/of liften) aankomt. Voor de berekende evacuatietijd wordt ervan uitgegaan dat iedereen tegelijk gaat lopen naar de trappen en/of liften.

Details

ICS-code 91.040.99
Nederlandse titel Convenant hoogbouw - Deel 2: Evacuatie van hoogbouw met liften en brandtrappen
Engelse titel Covenant high-rise buildings - Part 2: Evacuation of high-rise buildings with escalators and fire escapes

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen