Norm

NTA 5727:2004 nl

Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-12-2017

41,00 44,69 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 35
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-08-2004
Taal Nederlands

Met een (gratis) account op NEN Connect kunt u deze en andere vrij beschikbare documenten direct online inzien in NEN Connect. Lees meer en registeren.

NTA 5727 beschrijft een methode voor de bepaling van het gehalte aan asbest in waterbodem en baggerspecie. De voorgeschreven werkwijze is geschikt voor het uitvoeren van in-situ asbestonderzoek, waarbij het gehalte aan asbets wordt bepaald, onafhankelijk van de vorm (soort en hechtgebondenheid) waarin het asbest aanwezig is. De methode is geschikt voor de bepaling van asbest in alle typen waterbodem en baggerspecie. Deze norm vult gat in NEN 5707 voor waterbodems. Deze NTA is tot stand gekomen omdat er geen uniforme methode was. Het onderzoek werd hierdoor vaak gehinderd. Zo heeft het toepassingsgebied van NEN 5707 geen betrekking op mogelijke verontreiniging van de waterbodem door asbest. In opdracht van het Ministerie van VROM heeft de Werkgroep Asbest in Waterbodems een protocol opgesteld waarin een methode is beschreven voor de bepaling van het gehalte aan asbest in waterbodem en baggerspecie, de huidige NTA. In de Werkgroep participeren onder andere Rijkswaterstaat, TNO, een aantal waterschappen en adviesbureaus.

Details

ICS-code 13.080.01
Nederlandse titel Bodem - Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie
Engelse titel Soil - Sampling and analysis of asbestos in sediment and dredged sludge
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen