Norm

NTA 8000:2009 en

Specificatie voor een risicomanagementsysteem (RMS) voor risico's van buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke stoffen in de beheerfase

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-12-2015

99,00 107,91 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 78
Gepubliceerd op 01-04-2009
Taal Engels
Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) beschrijft de specificatie voor een risicomanagementsysteem (RMS) voor buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke stoffen. Het RMS heeft als doel de risico’s waarbij een of meer gevaarlijke stoffen onder hogere druk zijn betrokken te beheersen, te verminderen of te beperken. De voor de buisleidingsystemen verantwoordelijke organisaties zijn bij de wet verplicht om een basisveiligheidsniveau te waarborgen. Vanuit deze wettelijke zorgplicht moet de inherente integriteit van het buisleidingsysteem evenals het risicomanagement van het buisleidingsysteem op een adequaat niveau zijn. Deze NTA is van toepassing op: a) Groep-I-buisleidingsystemen conform NEN 3650:2003. Groep-1-buisleidingsystemen zijn bedoeld voor het transport van gevaarlijke stoffen buiten de inrichting. Voor buisleidingsystemen van groep I geldt dat het gehele buisleidingsysteem integraal moet voldoen aan de eisen van deze NTA. b) Groep-II-buisleidingsystemen conform NEN 3650:2003. Groep-II-buisleidingsystemen zijn bedoeld voor het transport van andere stoffen dan onder a) buiten de inrichting. Voor buisleidingsystemen van groep II is de toepassing van deze NTA beperkt tot de leidingen die door hun ligging bij falen grote risico’s voor mens en milieu met zich meebrengen. Dit zijn bijvoorbeeld leidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerken en leidingen die in milieugevoelige gebieden liggen. c) Buisleidingen die in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Buisleidingen specifiek zijn aangewezen. d) Buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke stoffen binnen een inrichting die niet vergunningplichtig zijn op basis van de wet Milieubeheer (meestal transitoleidingen van derden). Deze NTA kan ook als richtlijn worden gebruikt voor buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen, waarvoor wel een vergunningplicht op basis van de wet Milieubeheer en/of Mijnbouwwet geldt.

Details

ICS-code 23.040.01
Nederlandse titel Specificatie voor een risicomanagementsysteem (RMS) voor risico's van buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke stoffen in de beheerfase
Engelse titel Specification of a Risk Management System (RMS) for pipeline systems for the transport of hazardous substances during operations
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen