Norm

NTA 8003:2008 nl

Classificatie van biomassa voor energietoepassing

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-12-2016

32,00 34,88 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 23
Commissie Vaste biobrandstoffen
Gepubliceerd op 01-12-2008
Taal Nederlands

Met een (gratis) account op NEN Connect kunt u deze en andere vrij beschikbare documenten direct online inzien in NEN Connect. Lees meer en registeren.

Deze Nederlandse Technische Afspraak beschrijft een classificatiesysteem voor het indelen en classificeren van vooral vaste en vloeibare biomassastromen als brandstoffen voor energiewinning. Dit classificatiesysteem is bedoeld om de handel in biomassa te faciliteren en te stimuleren door het bieden van duidelijkheid omtrent de te verhandelen biomassa. Het classificatiesysteem behoort dus vooral te worden gebruikt door aanbieders en afnemers van biomassa. Verder zullen betrokken partijen zoals transporteurs van biomassa of leveranciers van technologie voor verwerking of conversie van biomassa met het classificatiesysteem kunnen gaan werken. Ook de rijksoverheid is gebruiker; de classificatie wordt door haar gebruikt bij de vaststelling en uitvoering van stimuleringsmaatregelen voor specifieke groep(en) via bijvoorbeeld de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE). Een laatste belangrijke categorie van potentiële gebruikers vormen de vergunningverlenende instanties. Ook in vergunningen kan het classificatiesysteem zorgen voor verduidelijking en vereenvoudiging. De NTA 8003 bevat een classificatiesysteem voor het indelen van biomassastromen. Deze classificatie geeft geen informatie over de duurzaamheid van de biomassa. Voor het bepalen van de duurzaamheid van biomassa wordt een aparte NTA opgesteld, de NTA 8080 1).

Details

ICS-code 75.160.01
Nederlandse titel Classificatie van biomassa voor energietoepassing
Engelse titel Classification of biomass for energy recovery
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen