Norm

NTA 8009:2007 nl

Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-09-2011

35,00 38,15 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 22
Gepubliceerd op 01-05-2007
Taal Nederlands
Deze NTA bevat basiseisen voor een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) om de risico's voor patiënten te beheersen en te verminderen. Deze NTA heeft alleen betrekking op patiëntveiligheid in ziekenhuizen. Deze NTA is van toepassing op ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen, die: a) het UMS inrichten, implementeren, onderhouden en de effectiviteit daarvan continu willen verbeteren, teneinde risico's voor de patiënt te beheersen en schade aan de patiënt te verminderen en b:zichtbaar (intern en extern) willen aantonen dat zij voldoenaan deze NTA en daarmee aan de basiseisen voor het VMS, door: hun VMS door een externe organisatie te laten beoordelen en/ofte toetsen, en/of zelf de naleving van deze NTA en het functioneren van het VMS vast te stellen, daarover een verklaring af te leggen en die beschikbaar te stellen aan interne en externe belanghebbende partijen. De eisen in deze NTA vormen de basiselementen van het VMS en dienen als hulpmiddel voor ziekenhuizen bij het vormgeven van hun VMS, in aanvulling op de wettelijke kaders en landelijk vastgestelde beroepsrichtlijnen voor de diverse zorgverleners, ziekenhuismedewerkers en ingehuurde derden.

Details

ICS-code 03.120
13.160
3.120
Nederlandse titel Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen
Engelse titel Safety management system for hospitals and institutions which deliver hospital care
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen