Norm

NTA 8012:2003 nl

Beperking van schade als gevolg van brand van en via de elektrische leidingen in de elektrische installatie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-12-2015

41,62 50,36 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 28
Commissie Installatievoorschriften, lage spanning
Gepubliceerd op 01-08-2003
Taal Nederlands
Bij brand vormen kabelinstallaties een risicofactor. Ze verbinden horizontaal en verticaal ruimtes in een bouwwerk met elkaar. Tegelijkertijd bevatten zij een grote hoeveelheid brandbaar materiaal. Bij veel kabels die in brand vliegen doet het volgende zich voor: ze kunnen brand snel voortplanten en veroorzaken - afhankelijk van de gebruikte materialen - daarbij een dichte, giftige rook. De verspreiding van rook kan heel snel gaan. Dit bemoeilijkt de ontruiming en bluswerkzaamheden. Sterke rookontwikkelng maakt het voor reddingsteams onmogelijk een gebouw te betreden. Slachtoffers raken, mede door de snel intredende ademhalingsmoeilijkheden, snel gedesoriƫnteerd en in paniek. NTA 8012 reikt een methode aan om de juiste elektrische leidingen te kiezen in de installatie, om het gevaar van brand- en rookverspreiding via deze leidingen zoveel mogelijk te beperken. Bij deze methodiek worden elektrische leidingen onderverdeeld in brand- en rookklassen, gebaseerd op de Europese Bouwproductenrichtlijn (CPD) en diverse Europese (NEN-EN) normen.

Details

ICS-code 13.220.40
29.060.20
91.140.50
Nederlandse titel Beperking van schade als gevolg van brand van en via de elektrische leidingen in de elektrische installatie
Engelse titel Limitation of the damage due to fire of electrical wiring systems or flame spread along electrical wiring systems
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen