Norm

NTA 8019:2008 nl

Luchtkwaliteit - Meeteisen voor fijnstofmetingen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-10-2015

24,56 29,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 8
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-01-2008
Taal Nederlands
Bij gebruik van de huidige Europese normen voor fijn stof (NEN-EN 12341:1998 en NEN-EN 14907:2005) blijkt het niet vanzelfsprekend dat verschillende uitvoeringen binnen de randvoorwaarden van de norm (o.a. keuze van voorafscheiding, filters en conditionering van temperatuur en relatieve vochtigheid) tot dezelfde resultaten leiden. Ter vermijding van onverenigbaarheid van fijnstofmeetresultaten in Nederland, beschrijft deze NTA een verdere aanscherping van de voorschriften voor het meten van fijn stof in de buitenlucht (zowel PM10 als PM2,5), waarin de keuzevrijheid, zo veel als wenselijk en mogelijk is, wordt beperkt door gebruik te maken van: - slechts één type voorafscheider (volgens 'Low Volume Sampling method' (LVS)); - slechts één type filtermateriaal, te weten kwartsvezel conform de vigerende NEN-EN 12341 voor PM10; - een welomschreven, nieuwe procedure voor preconditionering qua relatieve vochtigheid van blanco, onbeladen filters, voorafgaande aan monsterneming in het veld. Als randvoorwaarde geldt dat de meetgrootheid door de verscherpte condities niet zodanig is veranderd dat er sprake zou kunnen zijn van een trendbreuk in de huidige referentiemeetseries voor PM10 en PM2,5. Voor het overige blijven de voorschriften van NEN-EN 12341 en NEN-EN 14907 voor de bepaling van fijn stof PM10 respectievelijk PM2,5 onverkort van kracht.

Details

ICS-code 13.040.20
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Meeteisen voor fijnstofmetingen
Engelse titel Ambient air quality - Requirements for particulate matter measurements
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen