Norm

NTA 8023-1:2010 nl

Maatschappelijke zorg - Informatiearchitectuur in de jeugdsector - Deel 1: Landelijke verwijsindex risicojongeren

  • Deze norm is ingetrokken sinds 10-04-2018

48,92 59,19 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 42
Commissie Informatievoorziening in de zorg
Gepubliceerd op 01-02-2010
Taal Nederlands
Dit deel van de NTA bevat de landelijke verwijsindex risicojongeren. Dit is een ICT-toepassing waarin risicosignalen van jongeren worden vastgelegd. De landelijke verwijsindex brengt signalen van professionals over risicojongeren in een vroeg stadium bij elkaar. Zo kunnen hulpverleners vervolgens eenvoudig contact met elkaar opnemen voor betere hulp aan de jongere. De landelijke verwijsindex is beschikbaar via internet en via de Overheidsservicebus (OSB). De gebruikers benaderen de landelijke verwijsindex vanuit een eigen lokale verwijsindex. De lokale systemen ontvangen de notificaties van signalen per e-mail en halen de beschikbare informatie op uit de landelijke verwijsindex. In deze NTA is de communicatie beschreven tussen het koppelvlak van de landelijke verwijsindex en aansluitende externe systemen van deelnemende instanties en hulpverleners. In deze NTA staat de beschrijving van de landelijke verwijsindex in de ‘webservice description language’ (WSDL) centraal. WSDL is een XML-taal (‘extensible markup language’) die is gebruikt voor het beschrijven van de technische koppeling van de ‘webservice’ van de landelijke verwijsindex. Over het algemeen lezen applicaties welke functies de landelijke verwijsindex op basis van de WSDL-documenten aanbiedt; applicaties gebruiken de WSDL om de functies te begrijpen. Hiermee is het formaat van de gegevensuitwisseling vastgelegd zodat communicatie met de landelijke verwijsindex tot stand kan worden gebracht. In aanvulling op de WSDL is voor goed gebruik van de landelijke verwijsindex een uitleg nodig van de infrastructuur, de processen, de functies en de betekenis van gegevensvelden. Deze uitleg is opgenomen in voorliggende NTA. De communicatie ten aanzien van de functies heeft een synchroon vraag-antwoordkarakter waarmee de landelijke verwijsindex antwoorden geeft op door gebruikers gestelde vragen in vraagberichten voor de landelijke verwijsindex. Inhoudelijk is er geen dossiervorming, het gaat alleen om de vastlegging van informatie in dienst van de signalering. Inhoudelijke informatie over de aard van de problematiek bij een jongere is onderdeel van de dossiers van de verschillende instanties. Hulpverleners worden actief geïnformeerd over meldingen en contactgegevens van elkaar.

Details

ICS-code 3.020
35.240.70
Nederlandse titel Maatschappelijke zorg - Informatiearchitectuur in de jeugdsector - Deel 1: Landelijke verwijsindex risicojongeren
Engelse titel Social care - Information architecture within the youth sector - Part 1: Dutch youth referral index
Vervangt
Vervangen door
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen