Norm

NTA 8023:2007 nl

Medische informatie - Landelijke verwijsindex risicojongeren - Systematiek voor gegevensuitwisseling

  • Deze norm is ingetrokken sinds 03-07-2008

74,40 90,02 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 118
Gepubliceerd op 01-07-2007
Taal Nederlands
Deze NTA bevat de landelijke verwijsindex risicojongeren. Het is een ICT-toepassing waarin risicosignalen van jongeren worden vastgelegd. De landelijke verwijsindex brengt signalen van professionals over risicojongeren in een vroeg stadium bij elkaar. Zo kunnen hulpverleners vervolgens eenvoudig contact met elkaar opnemen voor betere hulp aan de jongere. De landelijke verwijsindex is beschikbaar via internet. De gebruikers benaderen de landelijke verwijsindex vanuit een eigen lokale verwijsindex of via een webapplicatie. Ze ontvangen daarnaast notificaties van signalen per e-mail. In deze NTA is de communicatie beschreven tussen het koppelvlak van de landelijke verwijsindex en aansluitende externe systemen van deelnemende instanties en hulpverleners. In de NTA staat de beschrijving van de landelijke verwijsindex in de 'webservice description language' (WSDL) centraal. WSDL is een XML-taal ('extensible markup language') die is gebruikt voor het beschrijven van de technische koppeling van de 'webservice' van de landelijke verwijsindex. Over het algemeen lezen applicaties welke functies de landelijke verwijsindex op basis van de WSDL-documenten aanbiedt; applicaties gebruiken de WSDL om de functies te begrijpen. Hiermee is het formaat van de gegevensuitwisseling vastgelegd zodat communicatie met de landelijke verwijsindex tot stand kan worden gebracht. In aanvulling op de WSDL is voor goed gebruik van de landelijke verwijsindex een uitleg nodig van de infrastructuur, de processen, de functies en de betekenis van gegevensvelden. Deze uitleg is opgenomen in voorliggende NTA. De communicatie ten aanzien van de functies heeft een synchroon vraag-antwoordkarakter waarmee de landelijke verwijsindex antwoorden geeft op door gebruikers gestelde vragen in vraagberichten voor de landelijke verwijsindex. Inhoudelijk is er geen dossiervorming, het gaat alleen om de vastlegging van informatie in dienst van de signalering. Inhoudelijke informatie over de aard van de problematiek bij een jongere is onderdeel van de dossiers van de verschillende instanties. Hulpverleners worden actief geïnformeerd over meldingen en contactgegevens van elkaar.

Details

ICS-code 11.020
3.020
35.240.70
Nederlandse titel Medische informatie - Landelijke verwijsindex risicojongeren - Systematiek voor gegevensuitwisseling
Engelse titel Health informatics - Dutch youth referral index - System for data exchange
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen