Norm

NTA 8024:2007 nl

Medische informatica - Planningsinterface voor het elektronische kinddossier

  • Deze norm is ingetrokken sinds 19-03-2012

57,35 69,39 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 54
Gepubliceerd op 01-09-2007
Taal Nederlands
Deze NTA beschrijft de systematiek om koppeling mogelijk te maken tussen het centrale landelijke elektronisch kinddossier (EKD-) systeem dat in Nederland wordt opgezet en de daaraan gekoppelde planningsapplicaties. Bij de definitie van eisen voor het centrale EKD-systeem is de functionaliteit 'planning' bewust niet geïntegreerd. Hierdoor is nadrukkelijk de mogelijkheid opengelaten om zowel een centrale (maar aparte) planningsapplicatie als decentrale planningsapplicaties aan te sluiten op het centrale EKD-systeem. Voor het aansluiten van het centrale landelijke EKD-systeem op planningsapplicaties zijn koppelingsystemen (systeeminterfaces) nodig. De systeeminterfaces moeten het planningsproces integreren met het dossierbeheer in het centrale EKD-systeem. Hierbij is sprake van tweerichtingsverkeer, enerzijds moet de planningsapplicatie worden gevoed met informatie die ontstaat tijdens het zorgproces en de registratie daarvan vanuit het centrale EKD-systeem. Anderzijds moeten de geboekte afspraken in de planningsapplicaties een integraal onderdeel van het centrale EKD-systeem vormen. Als basis voor het beschrijven van de systeeminterfaces worden de 'Health Level' 7 versie 3 (HL7v3) interacties gebruikt. Er wordt in dit document niet ingegaan op de 'webservices' die worden gerealiseerd om de HL7v3-interacties te ondersteunen. De HL7v3-interacties zijn gebaseerd op de bestaande domeinen Scheduling en Patient Administration uit de HL7v3 'ballot' van januari 2007 [3]. Waar nodig, zijn de daarin beschreven specificaties verbijzonderd voor gebruik in de context van de Nederlandse JGZ. Ook zijn extra specificaties toegevoegd voor die onderdelen die internationaal nog in het geheel niet in de HL7v3-standaard zijn beschreven. Deze NTA dient enerzijds als formele specificatie van de benodigde planningsinterface voor het centrale landelijke EKD-systeem. Anderzijds geeft dit document een aanzet voor implementatierichtlijnen ten behoeve van softwareontwikkelaars, zowel aan de kant van het centrale EKD-systeem als van planningsapplicaties. Hiertoe zal een 'set' bijbehorende 'extensible mark-up language' (XML)-schema's worden afgegeven, waarmee het genereren en parsen van de HL7v3-interacties kan worden ondersteund. Deze zijn verkrijgbaar bij Stichting EKD.nl. Aangezien de ontwikkeling van het EKD en rondom het centrale EKD-systeem nog in volle gang zijn, bestaat de mogelijkheid dat na publicatie revisies van deze NTA op korte termijn nodig zijn.

Details

ICS-code 35.240.80
Nederlandse titel Medische informatica - Planningsinterface voor het elektronische kinddossier
Engelse titel Health informatics - Planning-interface for the electronic child record

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen