Norm

NTA 8025:2005 nl

Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installaties en technische voorzieningen in woningen

Volledig inclusief:

56,50

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 63
Commissie Beleidscommissie Elektrische Producten & Installaties
Gepubliceerd op 01-11-2005
Taal Nederlands
Deze NTA is van toepassing op het beoordelen van de veiligheid van bestaande technische installaties en technische voorzieningen in woningen1) en op erven of in bijgebouwen van woningen. Technische installaties in woningen zijn: - elektrische installaties die het elektrische materieel omvatten ten behoeve van de opwekking, het transport, de omzetting en het gebruik van elektrische energie en die een vast onderdeel vormen van het gebouw; - gasinstallaties met vast aangesloten apparatuur, afvoeren en ventilatie ten behoeve van de veilige werking van gasapparatuur; - leidingwaterinstallaties met appendages, warmwaterbereiders, terugstroombeveiligingen, drukbeveiligingen en dergelijke. Technische voorzieningen in woningen zijn: - elektrische apparatuur die wordt gebruikt in woningen zoals versterkers, CAI, data, telefoon, videonetten, bewakingsinstallatie en domotica, alsmede snoeren, verdeeldozen en driewegstekkers en alles waarbij elektrische energie wordt toegepast; - niet vast aangesloten gasapparatuur met slangen, afsluiters, koppelingen en veiligheidsvoorzieningen zoals schermen en standaards; - veelal niet vast aangesloten voorzieningen voor het gebruik van leidingwater zoals wasmachines, tuinsproeiers en dergelijke, inclusief slangen en koppelingen. Deze NTA bevat: - een methode om te bepalen of een bestaande technische installatie of een bestaande technische voorziening voldoet aan het maatschappelijk aanvaardbare minimale veiligheidsniveau; - een methode voor het bepalen van de frequentie voor het beoordelen; - al wat noodzakelijk is voor een maatschappelijk verantwoorde uitvoering van de periodieke beoordeling van de veiligheid.

Details

ICS-code 91.140.01
91.140.40
91.140.50
91.140.60
Nederlandse titel Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installaties en technische voorzieningen in woningen
Engelse titel Periodical safety assessment of technical installations and technical supplies in houses
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen