Norm

NTA 8029:2012 nl

Bepaling en registratie van industriƫle fijnstofemissies

  • Deze norm is ingetrokken sinds 11-03-2013

0,00

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 21
Commissie Emissiemetingen en algemene aspecten
Gepubliceerd op 01-02-2012
Taal Nederlands
Deze NTA beschrijft de methode voor het bepalen van de jaarlijkse emissievracht fijn stof (PM10 en PM2,5). Gebruik van deze NTA is bedoeld voor bedrijven die onder de Milieujaarverslag (MJV) en European Pollutant Release Transfer Register (E-PRTR) verplichting vallen. De emissiejaarvrachten worden vastgesteld voor diverse bronnen, proceshandelingen en voor emissies ten gevolge van verwaaiing. OPMERKING Bedrijven die niet onder de MJV- en E-PRTR-verplichting vallen, kunnen ook op vrijwillige basis gebruik maken van deze NTA. Voor de berekening van de jaarvracht van fijn stof zijn verschillende bepalingsmethoden mogelijk, afhankelijk van beschikbare informatie bij het bedrijf. Deze NTA beschrijft: - directe fijnstofmetingen; - gebruik van omrekenfactoren; - emissiefactoren. Deze NTA is een hulpmiddel bij het vaststellen van fijnstofemissies. Bedrijven mogen afwijken van de in deze NTA beschreven werkwijzen als eigen methoden en werkwijzen tot een vergelijkbaar of kwalitatief beter resultaat leiden. Emissiefactoren, omrekenfactoren en verwijderingsrendementen van nageschakelde technieken voor de bepaling van fijn stof worden beschikbaar gesteld via een database. De database is een hulpmiddel bij het bepalen van fijnstofemissies. Het beheer van de database wordt uitgevoerd door RIVM, project Emissieregistratie. Het is voor bedrijven mogelijk om een voorstel te doen om emissiefactoren in de database te wijzigen of toe te voegen. De database kan ook worden gebruikt door het bevoegd gezag. Startpunt van deze NTA is de situatie waarbij een bedrijf nagaat of ze rapportageplichtig is. Eindpunt van deze NTA is de situatie waarbij een bedrijf, welke een rapportageplicht heeft, de jaarlijkse fijnstofemissie (PM10 en PM2,5) heeft vastgesteld zodat deze in het MJV kan worden gerapporteerd.

Details

ICS-code 13.040.20
Nederlandse titel Bepaling en registratie van industriƫle fijnstofemissies
Engelse titel Determination and registration of industrial particulate matter emissions
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen