Norm

NTA 8032:2016 nl

Renovatie van metalen gasleidingen met de kousmethode

41,62 50,36 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 31
Commissie Kunststofleidingsystemen
Gepubliceerd op 01-05-2016
Taal Nederlands
NTA 8032 heeft als doel het stellen van eisen om te komen tot kwalitatief goede gerenoveerde metalen gasleidingen. Het toepassingsgebied betreft metalen gasleidingen, vervaardigd uit zowel koolstofstaal, nodulair als grijs gietijzer, voor het transporteren of distribueren van gasvormige brandstoffen die voldoen aan de bepalingen opgenomen in de Aansluit- en transportcode gas RNB met een maximale bedrijfsdruk (MOP) van 4 baro. In deze NTA zijn geen eisen opgenomen specifiek voor het renoveren van metalen huisaansluitleidingen en stijgleidingen. Indien hier behoefte aan is, kunnen de randvoorwaarden hiervoor worden opgenomen in de volgende revisie van deze NTA. Deze NTA stelt eisen voor de gehele keten van het renoveren van leidingen inclusief de beoordeling vooraf en kwaliteitsborging van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze eisen zijn onderverdeeld in 5 M’s, te weten materiaal, materieel, mens, methode en management. In de context van deze NTA wordt renovatie gezien als een beheersmaatregel; de gerenoveerde leiding wordt niet gezien als nieuwe buis, maar kan wel over een lange periode veilig worden gebruikt. Als uitgangspunt voor de beoordelingscriteria is een levensduur van 50 jaar gehanteerd. 

Details

ICS-code 23.040.20
93.030
Nederlandse titel Renovatie van metalen gasleidingen met de kousmethode
Engelse titel Cured in place relining of metallic gas tubes with a woven hose

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen