Norm

NTA 8080:2009 en

Duurzaamheidscriteria voor biomassa ten behoeve van energiedoeleinden

  • Deze norm is ingetrokken sinds 21-12-2015

73,30

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 42
Commissie Duurzaamheidscriteria voor biomassa
Gepubliceerd op 01-03-2009
Taal Engels
Extra Information
Organizations can certify against NTA 8080 through the "Better Biomass" certification system (see www.betterbiomass.org) that is managed by NEN. NTA 8080:2009 has been replaced with the publication of NTA 8080-1:2015 and NTA 8080-2:2015 in December 2015. The certification scheme associated with NTA 8080 is under revision to make it suitable for certification against the new editions of NTA 8080. A transition period of 18 months applies to existing and new certificate holders, starting from the date of commencement of the new edition of the certification scheme [not yet defined], in order to comply with NTA 8080-1:2015 and NTA 8080-2:2015. During this transition period certification against the old and new edition is allowed both by new certificate holders and in case of changes in scope of certification or recertification. If certified against the old edition, the validity of this certificate is limited to 18 months after the commencement of the new edition of the certification scheme.

Norminformation
Deze NTA beschrijft de eisen voor duurzame biomassa ten behoeve van energiedoeleinden (elektriciteit, warmte & koude en transportbrandstof). Hierbij wordt onder biomassa zowel vaste en vloeibare als gasvormige biobrandstoffen verstaan. De duurzaamheidseisen zoals beschreven in hoofdstuk 5 van deze NTA zijn van toepassing op organisaties die de primaire biomassa produceren. Uitzondering hierop is de bepaling van 5.2.1 (Broeikasgasbalans), die van toepassing is op alle organisaties die deel uitmaken van de hele bio-energieketen, van teelt tot en met eindgebruik. Deze NTA is bedoeld om te worden toegepast bij organisaties die: - biomassa willen produceren ten behoeve van energiedoeleinden en deze als duurzaam geproduceerd willen afzetten; - biomassa willen verwerken en deze als duurzaam verkregen en duurzaam verwerkt willen afzetten; - biomassa willen verhandelen en/of transporteren en daarbij moeten kunnen aantonen dat (een deel van) de lading duurzaam is geproduceerd, verwerkt en verkregen; - (verwerkte) biomassa willen inzetten voor energieopwekking of als transportbrandstof (puur of blend) en daarbij moeten kunnen aantonen dat (een deel van) de biomassa duurzaam is geproduceerd, verwerkt en verkregen. Eisen kunnen worden uitgesloten van beoordeling, indien de organisatie met bewijzen kan motiveren dat de eis(en) niet van toepassing is (zijn). De certificerende instelling is verantwoordelijk voor het bepalen of een criterium van toepassing mag worden uitgesloten.

Details

ICS-code 75.160.10
75.160.20
75.160.30
Nederlandse titel Duurzaamheidscriteria voor biomassa ten behoeve van energiedoeleinden
Engelse titel Sustainability criteria for biomass for energy purposes
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen