Norm

NTA 8080:2009 nl

Duurzaamheidscriteria voor biomassa ten behoeve van energiedoeleinden

  • Deze norm is ingetrokken sinds 21-12-2015

49,00 53,41 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 44
Commissie Duurzaamheidscriteria voor biomassa
Gepubliceerd op 01-03-2009
Taal Nederlands
Deze NTA beschrijft de eisen voor duurzame biomassa ten behoeve van energiedoeleinden (elektriciteit, warmte & koude en transportbrandstof). Hierbij wordt onder biomassa zowel vaste en vloeibare als gasvormige biobrandstoffen verstaan. De duurzaamheidseisen zoals beschreven in hoofdstuk 5 van deze NTA zijn van toepassing op organisaties die de primaire biomassa produceren. Uitzondering hierop is de bepaling van 5.2.1 (Broeikasgasbalans), die van toepassing is op alle organisaties die deel uitmaken van de hele bio-energieketen, van teelt tot en met eindgebruik. Deze NTA is bedoeld om te worden toegepast bij organisaties die: - biomassa willen produceren ten behoeve van energiedoeleinden en deze als duurzaam geproduceerd willen afzetten; - biomassa willen verwerken en deze als duurzaam verkregen en duurzaam verwerkt willen afzetten; - biomassa willen verhandelen en/of transporteren en daarbij moeten kunnen aantonen dat (een deel van) de lading duurzaam is geproduceerd, verwerkt en verkregen; - (verwerkte) biomassa willen inzetten voor energieopwekking of als transportbrandstof (puur of blend) en daarbij moeten kunnen aantonen dat (een deel van) de biomassa duurzaam is geproduceerd, verwerkt en verkregen. Eisen kunnen worden uitgesloten van beoordeling, indien de organisatie met bewijzen kan motiveren dat de eis(en) niet van toepassing is (zijn). De certificerende instelling is verantwoordelijk voor het bepalen of een criterium van toepassing mag worden uitgesloten.

Details

ICS-code 75.160.10
75.160.20
75.160.30
Nederlandse titel Duurzaamheidscriteria voor biomassa ten behoeve van energiedoeleinden
Engelse titel Sustainability criteria for biomass for energy purposes

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen