Norm

NTA 8080:2009 nl

Duurzaamheidscriteria voor biomassa ten behoeve van energiedoeleinden

  • Deze norm is ingetrokken sinds 21-12-2015

48,20

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 44
Commissie Duurzaamheidscriteria voor biomassa
Gepubliceerd op 01-03-2009
Taal Nederlands
Extra informatie
Organisaties kunnen zich tegen NTA 8080 certificeren via het door NEN beheerd “Better Biomass” certificatiesysteem (zie www.betterbiomass.org). Met de publicatie van NTA 8080-1:2015 en NTA 8080-2:2015 in december 2015 is NTA 8080:2009 vervangen. Het certificatieschema behorend bij NTA 8080 is onder herziening om dit geschikt te maken voor certificatie tegen de nieuwe uitgaven van NTA 8080. Voor bestaande en nieuwe certificaathouders geldt een overgangstermijn van 18 maanden, met ingang van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe uitgave van het certificatieschema [nog niet vastgesteld], om te voldoen aan NTA 8080-1:2015 en NTA 8080-2:2015. Zowel voor nieuwe certificaathouders als bij wijzigingen van scope van certificatie of hercertificatie geldt dat gedurende deze overgangstermijn tegen zowel de oude uitgave als de nieuwe uitgave mag worden gecertificeerd. Indien tegen de oude uitgave wordt gecertificeerd, is de geldigheidsduur van dit certificaat beperkt tot 18 maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe uitgave van het certificatieschema.

Deze NTA beschrijft de eisen voor duurzame biomassa ten behoeve van energiedoeleinden (elektriciteit, warmte & koude en transportbrandstof). Hierbij wordt onder biomassa zowel vaste en vloeibare als gasvormige biobrandstoffen verstaan. De duurzaamheidseisen zoals beschreven in hoofdstuk 5 van deze NTA zijn van toepassing op organisaties die de primaire biomassa produceren. Uitzondering hierop is de bepaling van 5.2.1 (Broeikasgasbalans), die van toepassing is op alle organisaties die deel uitmaken van de hele bio-energieketen, van teelt tot en met eindgebruik. Deze NTA is bedoeld om te worden toegepast bij organisaties die: - biomassa willen produceren ten behoeve van energiedoeleinden en deze als duurzaam geproduceerd willen afzetten; - biomassa willen verwerken en deze als duurzaam verkregen en duurzaam verwerkt willen afzetten; - biomassa willen verhandelen en/of transporteren en daarbij moeten kunnen aantonen dat (een deel van) de lading duurzaam is geproduceerd, verwerkt en verkregen; - (verwerkte) biomassa willen inzetten voor energieopwekking of als transportbrandstof (puur of blend) en daarbij moeten kunnen aantonen dat (een deel van) de biomassa duurzaam is geproduceerd, verwerkt en verkregen. Eisen kunnen worden uitgesloten van beoordeling, indien de organisatie met bewijzen kan motiveren dat de eis(en) niet van toepassing is (zijn). De certificerende instelling is verantwoordelijk voor het bepalen of een criterium van toepassing mag worden uitgesloten.

Details

ICS-code 75.160.10
75.160.20
75.160.30
Nederlandse titel Duurzaamheidscriteria voor biomassa ten behoeve van energiedoeleinden
Engelse titel Sustainability criteria for biomass for energy purposes
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen