Norm

NTA 8081:2011-08 nl

Certificatieschema voor duurzaam geproduceerde biomassa ten behoeve van energiedoeleinden (Versie 1.3)

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-04-2012

41,00 44,69 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 28
Commissie Duurzaamheidscriteria voor biomassa
Gepubliceerd op 01-08-2011
Taal Nederlands
De NTA 8081 beschrijft het certificatieschema behorend bij NTA 8080, waarvan erkende certificatie-instellingen (CI’s), door het sluiten van een overeenkomst met NEN, gebruik kunnen maken. Dit certificatieschema is bedoeld om te worden toegepast bij organisaties die: - biomassa willen produceren of reststromen, zoals beschreven in NTA 8080, bijlage A, willen inzamelen ten behoeve van energiedoeleinden en deze als duurzaam geproduceerd willen afzetten (verder aangeduid met ‘producer’);- biomassa willen verwerken en deze als duurzaam verkregen en duurzaam verwerkt willen afzetten (verder aangeduid met ‘processor’);- biomassa willen verhandelen en daarbij moeten kunnen aantonen dat (een deel van) de lading duurzaam is geproduceerd, verwerkt en verkregen (verder aangeduid met ‘trader’);- (verwerkte) biomassa willen inzetten voor energieopwekking of als transportbrandstof (puur of ‘blend’) en daarbij moeten kunnen aantonen dat (een deel van) de biomassa duurzaam is geproduceerd, verwerkt en verkregen (verder aangeduid met ‘end-user’). Het certificatieschema heeft betrekking op een of meer deelgebieden. De afbakening van de verschillende ketens is beschreven in hoofdstuk 6. In bijlage A zijn veelvoorkomende biomassaketens met de verschillende typen organisaties schematisch weergegeven.

Details

ICS-code 27.190
75.160.01
Nederlandse titel Certificatieschema voor duurzaam geproduceerde biomassa ten behoeve van energiedoeleinden (Versie 1.3)
Engelse titel Certification scheme for sustainably produced biomass for energy purposes (Version 1.3)
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen