Norm

NTA 8111:2011 nl

Drijvende bouwwerken

58,00 63,22 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 59
Gepubliceerd op 01-10-2011
Taal Nederlands
Er worden in Nederland steeds meer drijvende bouwwerken (vooral drijvende woningen) in stedenbouwkundige plannen opgenomen en ook daadwerkelijk gebouwd. Veel (grote) Nederlandse bouwbedrijven experimenteren met het bouwen van drijvende bouwwerken, en veel Nederlandse ontwerp- en adviesbureaus specialiseren zich in deze markt. De markt voor drijvend bouwen professionaliseert zich.

Drijvend bouwen op het water mag, bezien vanuit de bouwtechnische regelgeving, geen extra problemen opleveren ten opzichte van bouwen op het land. Dat drijvend bouwen daarnaast vanuit het oogpunt van een nat milieu specifieke problemen met zich meebrengt is duidelijk. In de praktijk wordt geconstateerd dat zowel ontwikkelaars, adviesbureaus, bouwers als de gemeentelijke plantoetsers soms moeite hebben met de uitleg van de bouwregelgeving voor drijvende bouwwerken. De (voormalige) VROM-Inspectie heeft daarom in 2008 de handreiking Drijvende woningen en de bouwregelgeving gemaakt, waarin uitleg wordt gegeven over hoe de bouwregelgeving (Bouwbesluit, Gebruiksbesluit, gemeentelijke bouwverordening) moet worden toegepast op drijvende woningen. De bouwregelgeving regelt de minimaal vereiste bouw- en woonkwaliteit, maar regelt niet alles. Aan een aantal aspecten van drijvende bouwwerken, zoals stabiliteit, drijfvermogen, veiligheidsafstand of aanvaarbestendigheid, worden geen eisen door het Bouwbesluit gesteld. Dit betreft deels gebruiksaspecten. Voorts is er een aantal onderwerpen waar de praktijk tegenaan loopt, of die vragen om specifiek op de ontwikkeling van drijvende bouwwerken gerichte oplossingen. Bijv. ontsluiting van drijvende bouwwerken, aansluiting nutsvoorzieningen, waterpeilfluctuaties, eisen van waterbeheerders voor de waterkwaliteit, het uitlogen van materialen, ARBO-eisen gerelateerd aan de veiligheid van brandweerpersoneel.

Het doel van deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) voor drijvende bouwwerken is om een aantal afspraken en prestatiespecificaties tussen markt- en overheidspartijen vast te leggen over gesignaleerde knelpunten en onderwerpen van drijvend bouwen, die nu niet of onvoldoende door de bouwregelgeving worden geregeld. Deze NTA houdt daarbij rekening met bepalingen uit zowel het Bouwbesluit 2003 als het Bouwbesluit 2012. Eisen, bijbehorende bepalingsmethoden en voorwaarden voor drijvende bouwwerken en amfibische tussenvormen met bestemming onroerend goed. De bouwwerken zijn bedoeld voor wonen en werken, alsmede de ontsluiting naar de wal. De NTA richt zich op bouwtechnische aspecten, de nutsvoorzieningen en ruimtelijke aspecten. Bouwwerken in het water die zijn gefundeerd op palen vallen buiten het toepassingsgebied. De NTA is beperkt toepasbaar voor drijvende bouwwerken voor wonen en werken met bestemming roerend goed.

Details

ICS-code 91.040.99
91.060.99
91.080.99
91.140.01
93.010
Nederlandse titel Drijvende bouwwerken
Engelse titel Floating constructions

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen