Norm

NTA 8112-6:2007 nl

Leidraad voor een ontruimingsplan - Deel 6: Gezondheidszorggebouwen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-06-2010

41,00 44,69 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 28
Commissie Bedrijfsnoodorganisatie
Gepubliceerd op 01-02-2007
Taal Nederlands
Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) geeft aanbevelingen voor het opstellen van ontruimingsplannen in gebouwen met een gezondheidszorgfunctie. De toepassing van deze aanbevelingen is van belang voor het verkrijgen van een gebruiksvergunning van de lokale overheid (brandweer). Tevens is het van belang voor de veiligheid op de werkplek (Arbowet). Bij het maken van een ontruimingsplan voor gebouwen met een gezondheidszorgfunctie vormen de in de leidraad gestelde voorwaarden de basis. Daarnaast is de rol van de directie uiterst belangrijk. Hierbij moet ondermeer in overweging worden genomen dat er een levensbedreigende situatie kan ontstaan voor de betrokkenen waarbij bovendien het gebouw niet of slechts gedeeltelijk verder kan functioneren. De continuïteit van de bedrijfsvoering kan dus een belangrijk argument zijn voor extra brandbeveiligingsinspanningen. Derhalve moet in het ontruimingsplan extra aandacht uitgaan naar de niet-zelfredzaamheid van personen. Afwijkend gedrag van te evacueren personen kan hierbij een grote rol spelen

Details

ICS-code 13.200
Nederlandse titel Leidraad voor een ontruimingsplan - Deel 6: Gezondheidszorggebouwen
Engelse titel Guidelines for an evacuation scheme - Part 6: Buildings for public health care
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen