Norm

NTA 8399:2013 nl

Luchtkwaliteit - Richtlijnen voor de detectie van diffuus vrijkomende vluchtige organische stoffen met 'optical gas imaging'

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-06-2015

41,62 50,36 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 26
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-10-2013
Taal Nederlands
NTA 8399 geeft richtlijnen voor de uitvoering van de detectie van diffuse VOS-emissies met ‘optical gas imaging’ (OGI). De NTA richt zich op draagbare, passieve, optische camerasystemen waarmee vluchtige organische stoffen real-time zichtbaar kunnen worden gemaakt. Niet-draagbare, stationaire systemen die minder flexibel kunnen worden ingezet vallen buiten het toepassingsgebied van deze NTA. Deze systemen hebben namelijk vaak een eigen specifiek toepassingsgebied. De reden voor het gebruik van OGI kan per gebruiker verschillen. In het algemeen zijn veiligheid, milieu en productverlies drijfveren voor het toepassen van OGI. OGI kan op verschillende manieren worden ingezet: - als onderdeel van een LDAR (‘leak detection and repair’)-programma; - het zichtbaar maken van diffuse VOS-emissies van opslagtanks; - het zichtbaar maken van diffuse VOS-emissies die vrijkomen bij verladingen; - overige toepassingen. In deze NTA is vastgelegd aan welke eisen de IR-camera moet voldoen en welke werkwijze moet worden gevolgd om tot betrouwbare uitspraken te komen. In de NTA zijn in bijlage D voorbeelden van inspectieformulieren opgenomen voor het registreren van OGI-metingen aan opslagtanks. Voor de metingen aan opslagtanks kan naast de verplichte emissieberekeningen (bijvoorbeeld E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) of milieujaarverslaglegging) een meetprotocol worden gebruikt dat gebaseerd is op het Handboek emissiefactoren. Wanneer OGI wordt gebruikt voor het monitoren van tankemissies in het kader van wet- en regelgeving, dan zal het te gebruiken meetprotocol moeten worden afgestemd met het bevoegd gezag. Wanneer de IR-camera als meetinstrument wordt ingezet voor het LDAR-programma, dan wordt daarmee afgeweken van het Meetprotocol voor lekverliezen en zal in het kader van vergunningverlening het bevoegd gezag daarvoor toestemming moeten verlenen. In deze NTA is geen meetprotocol opgenomen voor het uitvoeren van LDAR-metingen op basis van OGI.

Details

ICS-code 13.040.20
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Richtlijnen voor de detectie van diffuus vrijkomende vluchtige organische stoffen met 'optical gas imaging'
Engelse titel Air quality - Guidelines for detection of diffuse VOC emissions with optical gas imaging
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen