Norm

NTA 8820:2015 nl

Hittewerende systemen voor LPG-tankwagens voor de bevoorrading van LPG-motorbrandstof aan tankstations

32,00 38,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 18
Gepubliceerd op 01-03-2015
Taal Nederlands
Om het risico te beperken bij het bevoorraden van LPG-tankstations kan ervoor worden gekozen de tankwagen te voorzien van een hittewerend systeem. Deze Nederlandse technische afspraak (NTA) is van toepassing op hittewerende systemen van LPG-tankwagens. Deze NTA heeft als doel veiligheidseisen vast te stellen voor het hittewerende systeem van LPG-tankwagens en hiermee de gevolgen van brandcalamiteiten aanmerkelijk te verkleinen. Een bepaald type systeem mag enkel worden gebruikt voor deze toepassing indien deze voldoet aan de voorwaarden in dit document. Momenteel is er één systeem goedgekeurd voor gebruik, de details hiervan zijn weergegeven in bijlage A. Het doel van het systeem is het bezwijken van de tank als gevolg van externe aanstraling van de brand uit te stellen tot minstens 75 min. ongeacht de vullingsgraad. Ter bepaling van de warmte-inbreng is uitgegaan van een koolwaterstofplasbrand. Naast een effectief systeem moet er ook voor worden gezorgd dat het systeem effectief blijft. Het systeem moet zo worden ontworpen en aangebracht dat het bestand is tegen de omstandigheden tijdens vervoer, zoals trilling en inwerking van vocht. Hiervoor moet het systeem regelmatig worden gecontroleerd, op een wijze die gepast is bij het specifieke systeem. De doelstellingen van deze NTA omvatten onder meer: - de toepassing moet leiden tot een eenduidig, transparant en goed toetsbaar product; - de resultaten verkregen met de NTA moeten betrouwbaar en reproduceerbaar zijn; - de toepassing moet verzekeren dat wordt voldaan aan alle relevante wet- en regelgeving binnen het aangegeven kader van deze NTA; - de NTA moet de wiijze van aanschaffen en gebruikmaken van tankwagens met hittewerende systemen vereenvoudigen en verbeteren. Een dergelijke opdrachtverlening volgens de NTA moet verzekeren dat de dienst die de opdrachtgever ontvangt van voldoende kwaliteit is; - de NTA moet het veiligheidsniveau waarborgen, waardoor risico’s voor mens en milieu worden verkleind. Een hittewerend systeem moet worden aangebracht op een LPG-tankwagen volgens de vereisten van goed vakmanschap en de eisen gesteld in deze NTA. Op een tankwagen moet herkenbaar en controleerbaar zijn dat een systeem is aangebracht dat voldoet aan deze NTA.

Details

ICS-code 43.080.10
75.160.30
Nederlandse titel Hittewerende systemen voor LPG-tankwagens voor de bevoorrading van LPG-motorbrandstof aan tankstations
Engelse titel Heat-resistant systems for LPG road tankers supplying LPG motor fuel to LPG service stations

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen